Helion


Szczegóły ebooka

Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych

Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych

Przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych jest wykorzystanie surowców naturalnych, będących produktami ubocznymi z produkcji innych branż przemysłu, rolnictwa i gospodarki leśnej, jako napełniaczy m.in. do wytwarzania materiałów poliuretanowych, a zwłaszcza kompozytów pianek poliuretanowych. W prezentowanej książce podsumowano wybrane wyniki takich badań, prowadzonych we współpracy z przemysłem, a dotyczących zastosowań biopolioli i napełniaczy pozyskanych z produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego, do wytwarzania elastomerów poliuretanowych i rożnych grup pianek poliuretanowych.
 
Opracowanie technologii produkcji materiałów poliuretanowych z zastosowaniem surowców odnawialnych wymaga poznania zależności między rodzajem zastosowanych biopolioli i napełniaczy naturalnych, a ich strukturą i właściwościami. Dlatego autorzy monografii wiele uwagi poświęcili przedstawieniu mechanizmów reakcji zachodzących w procesie przetwórstwa pianek poliuretanowych, koncentrując się na opisie pianek elastycznych, w tym zwłaszcza pianek lepkosprężystych.

1. Wstęp 9

2. Poliuretany na świecie iw Polsce 11

3. Surowce do wytwarzania pianek poliuretanowych 14

4. Reakcje zachodzące w trakcie tworzenia pianek poliuretanowych 24

5. Skład mieszaniny substratów a właściwości pianek poliuretanowych 26

6. Podstawy procesu spieniania pianek poliuretanowych 28

7. Morfologia elastycznych pianek poliuretanowych 37

8. Lepkosprężyste pianki poliuretanowe 47

9. Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem biopolioli 78

10. Napełniacze naturalne stosowane do wytwarzania kompozytów polimerowych 82

11. Kompozyty poliuretanowe z napełniaczami naturalnymi 105

12. Podsumowanie 168

Bibliografia 170

  • Tytuł: Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych
  • Autor: Joanna Ryszkowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-8156-095-5, 9788381560955
  • Data wydania ebooka: 2020-10-29
  • Identyfikator pozycji: e_1ssl
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej