Helion


Szczegóły audiobooka

Afirmacje. Afirmacje  Uwalnianie od pornografii

Afirmacje. Afirmacje Uwalnianie od pornografii

Afirmacje to pozytywne twierdzenia, wykorzystujące mechanizmy autosugestii i medytacji. Posiadają moc wpływania na podświadomość, która kontroluje nasze przekonania i zachowania. Stosując je systematycznie, zaczynamy identyfikować się z ich treścią, a w efekcie odpowiednio dostrajamy nasze myśli. Odpowiednio sformułowane, dostosowane do zamierzonego celu, afirmacje stanowią potężne narzędzie, które może realnie przybliżyć do osiągnięcia upragnionej zmiany.

Myśli sformułowane w nagraniu Afirmacje uwalnianie od pornografii" koncentrują się na przeżywaniu rozkoszy z osobą, którą się kocha i darzy szacunkiem. Słuchacz będzie wizualizował sobie życie bez pornografii i otwierał się na prawdziwe, pełne miłości i bliskości doświadczenia seksualne.

Sesję afirmacyjną warto wzmocnić wizualizacjami - wyobrażać sobie, że cel został już osiągnięty i próbować poczuć pozytywne emocje z tym związane.

Nagranie składa się z afirmacji klasycznych, czyli treści odbieranych świadomie, a także przekazu podprogowego, który odbierany jest poniżej świadomej percepcji słuchowej.

  • Tytuł: Afirmacje. Afirmacje Uwalnianie od pornografii
  • Autor: - Maxx-Audio
  • ISBN: 9788726480191, 9788726480191
  • Czas trwania: 01:06:00
  • Lektor: Ewa Wodzicka-Dondziłło
  • Identyfikator pozycji: e_1tzq
  • Wydawca: SAGA Egmont