Helion


Szczegóły ebooka

Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej

Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej


Co mają w głowach polskie elity, te z lewa i te z prawa? Jak patrzą na naszą historię i państwo? Czy umieją zaproponować takie modele modernizacji, które byłyby adekwatne do półperyferyjnego statusu kraju? W swojej najnowszej książce znany politolog, Rafał Matyja, próbuje zdefiniować głębsze przyczyny dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce. Zastanawia się nad tym, co determinowało politykę po 1989 roku i jaki ma to wpływ na jej dzisiejszy kształt. Jego zdaniem jedynym sposobem na doprowadzenie do trwałej zmiany w Polsce zmiany na lepsze jest przebudowa fundamentów zbiorowej wyobraźni. Tylko odświeżając nasze spojrzenie na historię i geopolitykę i mierząc się z trudnymi prawdami na nasz temat, możemy wykroczyć poza istniejące wizje rozwoju i wyobrazić sobie na nowo, kim chcemy być i jak mógłby wyglądać nasz kraj. Jak stworzyć nowe polskie imaginarium? Jakie założenia w polityce należałoby przemyśleć od nowa? Jakim językiem o niej mówić? Książka Rafała Matyi jest zaproszeniem do refleksji o tym, jak się wydostać z obecnego politycznego klinczu.

 • 1. Polska w pułapce
  • Zaniedbane fundamenty
  • Fatum partyjnej rywalizacji
  • Klincz
  • Pod rządami PiS
  • Socjotechnika dobrej zmiany
  • W poszukiwaniu wyjścia
 • 2. Słabsi niż się wydaje
  • Skrywana słabość państwa
  • Polityczne zwątpienie
  • Wojna na dole
  • Rezygnacja elit
 • 3. Niepolityczne ramy polityki
  • Populistyczne korekty
  • Układ społeczny
  • Nerw klientelizmu
  • Republikanizm jako nostalgia
  • Porażka konserwatywnego elitaryzmu
 • 4. Zmiana, która nadejdzie
  • Nieobecne pokolenie
  • Rządząca generacja
  • Polityka tożsamości
 • 5. Jaka historia toczy się dziś w Polsce?
  • Fałszywe tożsamości
  • Agenci sprawy polskiej
  • Poza historią powszechną
  • Przemilczana modernizacja
 • 6. Zapanować nad losem
  • Instytucjonalne dziedzictwo PRL
  • Państwo teoretyczne
  • Przygotowani na dobre czasy
 • 7. Ambitne półperyferia
  • Ukryty status
  • Skala ryzyka: nie całkiem nowy świat
  • Nowe wyzwania
 • 8. Gry wyobraźni
  • Historia dla nowego narodu
  • Dwie wspólnoty polityczne
  • Więcej niż jeden konflikt
 • 9. Trochę inne państwo
  • Stare i nowe duchy
  • Think tank Polska
  • Gra o miasta
 • 10. Odpowiedź na politykę PiS
  • Partyjne uwikłanie
  • Wyjście z rewolucji symbolicznej
 • Zakończenie