Helion


Szczegóły ebooka

Dizajn na co dzień

Dizajn na co dzień


Pierwsze polskie wydanie kultowej książki poświęconej projektowaniu. Od czego zależy, czy przedmiot jest dobrze lub źle zaprojektowany? Kiedy spełnia on oczekiwania użytkowników, a kiedy zaspokaja wyłącznie ambicje projektanta? Co sprawia, że jedne przedmioty przechodzą do historii, a inne ulegają zapomnieniu? Donald Norman, amerykański psycholog kognitywny i projektant, wnikliwie i ze swadą opowiada o tym, na czym polega funkcjonalność projektowania i na czym opierają się nasze relacje z przedmiotami. Fascynująca lektura nie tylko dla adeptów wzornictwa przemysłowego i dizajnu.

 • Przedmowa do wydania drugiego
 • 1. Psychopatologia rzeczy codziennych
  • Złożoność nowoczesnych urządzeń
  • Projektowanie zorientowane na użytkownika
  • Podstawowe zasady interakcji
  • Wyobrażenie systemowe
  • Paradoks technologii
  • Wyzwanie (dla) dizajnu
 • 2. Psychologia czynności codziennych
  • Jak ludzie działają przepaści wykonania i oceny
  • Siedem etapów działania
  • Myślenie. W większości nieświadome
  • Poznanie i emocje
  • Siedem etapów działania i trzy poziomy przetwarzania
  • Ludzie i opowieści
  • Błędne przypisywanie winy
  • Błędne obwinianie samego siebie
  • Siedem etapów działania siedem podstawowych zasad dizajnu
 • 3. Wiedza w umyśle i w świecie
  • Precyzyjne zachowanie na podstawie nieprecyzyjnej wiedzy
  • Pamięć to wiedza w umyśle
  • Struktura pamięci
  • Modele przybliżone pamięć w prawdziwym świecie
  • Wiedza w umyśle
  • Balans między wiedzą w świecie i wiedzą w głowie
  • Pamięć w kilku głowach, w kilku urządzeniach
  • Naturalne mapowanie
  • Kultura i dizajn naturalne mapowania mogą się różnić w zależności od kultury
 • 4. Wiedzieć, co robić. Ograniczenia, przejrzystość i informacja zwrotna
  • Cztery kategorie ograniczeń: fizyczne, kulturowe, semantyczne i logiczne
  • Afordancje, znaczniki i ograniczenia w codziennych przedmiotach
  • Ograniczenia, które wymuszają właściwe zachowanie
  • Konwencje, ograniczenia i afordancje
  • Kran historia choroby dizajnu
  • Wykorzystanie dźwięku jako znacznika
 • 5. Błąd ludzki? Nie, zły dizajn
  • Zrozumieć przyczynę błędu
  • Celowe naruszenia
  • Dwa rodzaje błędów: omsknięcia i pomyłki
  • Klasyfikacja omsknięć
  • Klasyfikacja pomyłek
  • Naciski społeczne i instytucjonalne
  • Zgłaszanie błędów
  • Wykrywanie błędów
  • Projektowanie na wypadek błędów
  • Kiedy dobry dizajn nie wystarcza
  • Projektowanie odporności
  • Paradoks automatyzacji
  • Dizajn w walce z błędami
 • 6. Myślenie projektowe
  • Rozwiązać właściwy problem
  • Schemat podwójnego rombu
  • Projektowanie zorientowane na użytkownika
  • To wszystko wcale tak nie działa
  • Wyzwanie dla dizajnu
  • Złożoność jest dobra, chaos jest zły
  • Standaryzacja i technologia
  • Celowe komplikowanie
  • Dizajn opracowywanie technologii dla ludzi
 • 7. Dizajn w świecie biznesu
  • Siły konkurencji
  • Nowe technologie wymuszają zmiany
  • Jak długo trwa wprowadzanie nowego produktu?
  • Dwie formy innowacji: stopniowa i radykalna
  • Dizajn na co dzień 19882038
  • Przyszłość książek
  • Moralne obowiązki projektantów
  • Myślenie projektowe i myślenie o projektowaniu
 • Podziękowania
 • Literatura przedmiotu i przypisy
 • Bibliografia
 • Indeks