Helion


Szczegóły ebooka

Srebro koloidalne jako lek

Srebro koloidalne jako lek


Srebro koloidalne charakteryzuje się szerokim spektrum działania, zwalcza skutecznie wirusy, bakterie i grzyby, wykazuje również właściwości przeciwzapalne, przyśpiesza gojenie ran i stabilizuje układ immunologiczny. Jego efekty lecznicze zostały już uznane przez naukę.
Książka ta jest dotychczas najbardziej obszerną prezentacją na ten temat.


Zawiera:

  • Opis 80 chorób i sposobów ich leczenia za pomocą srebra koloidalnego

  • Informacje o najnowszym stanie badań nad właściwościami leczniczymi srebra koloidalnego

  • Opis produkcji srebra koloidalnego, jego przechowywania i trwałości

  • Informacje historyczne o zastosowaniu srebra w dawnej medycynie, alchemii, homeopatii, antropozofii i litoterapii.

Historia srebra

Srebro w historii medycyny

Srebro w medycynie ludowej

Historia badań nad zastosowaniem srebra w medycynie

Złoża srebra w Starym i Nowym Świecie

Podstawy naukowe

Powstawanie w procesie mineralogicznym

Rudy srebra o ponad 45-procentowej zawartości srebra

Wydobycie srebra

Cechy fizyczne i chemiczne srebra

Fizjologia srebra

Fragmenty z literatury chemicznej

Produkcja koloidów srebra

Koloidy i zawiesiny koloidalne

Efekt Tyndalla

Srebro koloidalne

Produkcja srebra koloidalnego

Jakość wody

Kryteria jakości srebra koloidalnego

Zastosowanie medyczne

Zasada działania

Stosowanie wewnętrzne

Stosowanie zewnętrzne

Wskazania

Drobnoustroje chorobotwórcze zwalczane przez srebro

Choroby i ich leczenie

Choroby oczu

Choroby układu oddechowego i jamy ustnej

Choroby skóry

Choroby układu moczowo-płciowego

Choroby przewodu pokarmowego

Pozostałe choroby

Choroby układowe

Choroby zwierząt

Zażywanie

Ryzyko, ograniczenia i skutki uboczne

Zastrzeżenie co do skuteczności

Zastrzeżenie co do łączenia

Niezbędne działania

Przechowywanie, przydatność do użycia

Srebro w litoterapii

Podstawy litoterapii

Srebro: dane mineralogiczne

Geneza

Klasa minerałów

Układ krystalografi czny

Minerały o barwie srebra

Połysk metalu

Porowatość i stabilność

Gęstość

Przewodność elektryczna

Przewodność cieplna

Czułość na dźwięk

Zastosowanie srebra w litoterapii

Fragmenty z książek poświęconych litoterapii

Charakterystyka typu srebrnego i księżycowego

Sposób produkcji esencji srebra

Inne zastosowanie srebra

Srebro w homeopatii

Srebro w medycynie antropozofi cznej

Srebro w alchemii i spagiryce

Duchowe właściwości srebra

Srebro w technice

Suplement

Pytania dotyczące srebra koloidalnego

Źródła błędów popełnianych przy zażywaniu srebra koloidalnego

Podziękowania

Literatura

O autorach

Kontakt z autorami

Historia srebra

Srebro w historii medycyny

Srebro w medycynie ludowej

Historia badań nad zastosowaniem srebra w medycynie

Złoża srebra w Starym i Nowym Świecie

Podstawy naukowe

Powstawanie w procesie mineralogicznym

Rudy srebra o ponad 45-procentowej zawartości srebra

Wydobycie srebra

Cechy fizyczne i chemiczne srebra

Fizjologia srebra

Fragmenty z literatury chemicznej

Produkcja koloidów srebra

Koloidy i zawiesiny koloidalne

Efekt Tyndalla

Srebro koloidalne

Produkcja srebra koloidalnego

Jakość wody

Kryteria jakości srebra koloidalnego

Zastosowanie medyczne

Zasada działania

Stosowanie wewnętrzne

Stosowanie zewnętrzne

Wskazania

Drobnoustroje chorobotwórcze zwalczane przez srebro

Choroby i ich leczenie

Choroby oczu

Choroby układu oddechowego i jamy ustnej

Choroby skóry

Choroby układu moczowo-płciowego

Choroby przewodu pokarmowego

Pozostałe choroby

Choroby układowe

Choroby zwierząt

Zażywanie

Ryzyko, ograniczenia i skutki uboczne

Zastrzeżenie co do skuteczności

Zastrzeżenie co do łączenia

Niezbędne działania

Przechowywanie, przydatność do użycia

Srebro w litoterapii

Podstawy litoterapii

Srebro: dane mineralogiczne

Geneza

Klasa minerałów

Układ krystalografi czny

Minerały o barwie srebra

Połysk metalu

Porowatość i stabilność

Gęstość

Przewodność elektryczna

Przewodność cieplna

Czułość na dźwięk

Zastosowanie srebra w litoterapii

Fragmenty z książek poświęconych litoterapii

Charakterystyka typu srebrnego i księżycowego

Sposób produkcji esencji srebra

Inne zastosowanie srebra

Srebro w homeopatii

Srebro w medycynie antropozofi cznej

Srebro w alchemii i spagiryce

Duchowe właściwości srebra

Srebro w technice

Suplement

Pytania dotyczące srebra koloidalnego

Źródła błędów popełnianych przy zażywaniu srebra koloidalnego

Podziękowania

Literatura

O autorach

Kontakt z autorami