Helion


Szczegóły ebooka

Microsoft Outlook 2016 Krok po kroku

Microsoft Outlook 2016 Krok po kroku


Szybka metoda nauki Microsoft Outlook 2016
Nauka może być łatwa. Osiągnij więcej w krótkim czasie przy użyciu Microsoft Outlook 2016. Możesz po prostu wyszukać zadanie, które musisz wykonać, albo pracować od deski do deski, pobierając pliki ćwiczeń i systematycznie budując swoje umiejętności.
•    Poznawaj i ćwicz nowe umiejętności pracując z materiałami przykładowymi
•    Sprawniej zarządzaj swoją pocztą email
•    Uporządkuj pocztę, aby zachować kontrolę nad wszystkim, co ważne
•    Planuj spotkania, zdarzenia i zaproszenia
•    Organizuj dane kontaktowe i łącza do informa-cji z mediów społecznościowych
•    Śledź własne zadania i przydzielaj zadania in-nym ludziom
•    Ulepszaj treść wiadomości i zarządzaj bezpie-czeństwem poczty

1.    Przydatne wskazówki i uwagi
2.    Pomocne zrzuty ekranowe
3.    Proste, numerowane kroki