Helion


Szczegóły ebooka

Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów

Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów


Niniejsza książka jest pierwszym podręcznikiem adresowanym do muzealników, bibliotekarzy i archiwistów, który w wyczerpujący sposób dostarcza wskazówek, jak z sukcesem zaplanować i zorganizować wystawę. Zawarte w niej rady i zasady oparte są na doświadczeniach międzynarodowej praktyki muzealnej, ale stosowane być mogą do każdego rodzaju przygotowywanej wystawy lub pokazu. Materiał przedstawiony jest wedle porządku czasowego- od powstania idei wystawy, aż po spuściznę, jaka po niej zostaje. Książka zawiera porady, wskazówki oraz źródła informacji dla tych, którzy potrzebują pogłębionej wiedzy oraz aktualne informacje o nowych rozwiązaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju i elastycznych warunków środowiskowych. Czytelnik znajdzie także wskazanie dziesięciu najczęściej popełnianych błędów oraz dziesięć wskazówek, które zapewnią sukces każdej wystawie. Pierwsza część książki zawiera opis dziesięciu kluczowych etapów organizacji udanej wystawy. Są to: koncepcja, planowanie, organizacja, pakowanie i transport, montaż, otwarcie, utrzymanie wystawy i programy edukacyjne, zamknięcie, wystawy objazdowe oraz spuścizna. Część drugą podręcznika tworzy  słownik pojęć wraz z radami i źródłami informacji, uzupełniającymi  wiadomości podane w części pierwszej.


Autorka książki jest znanym międzynarodowym ekspertem. Podręcznik napisany został z myślą zarówno o osobach, które po raz pierwszy organizują wystawę,  jak i o personelu profesjonalnych instytucji, w których przedstawione zasady powinny być traktowane jako standard służący organizacji udanych wystaw. Książka polecana jest pracownikom muzeów, studentom zajmującym się dziedzictwem kulturowym, bibliotekarzom, archiwistom, prywatnym kolekcjonerom i wszystkim, którzy  potrzebują praktycznych wskazówek, jak zorganizować wystawę.

 

Freda Matassa, członek Królewskiego Towarzystwa Wspierania Sztuki, absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie sztuki i edukacji, jest znaną brytyjską specjalistką w zakresie praktyki muzealnej, ekspertem, który doradza, uczy i prowadzi wykłady na całym świecie. Była głównym inwentaryzatorem Tate British oraz współtwórczynią stałej Europejskiej Konferencji Inwentaryzatorów, jest ekspertem w kilku projektach europejskich dotyczących standardów muzealnych oraz doradcą Ministra Kultury do spraw zabezpieczenia przed konfiskatą. Prowadziła kursy szkoleniowe dla Fundacji Levantine w Kairze, Norweskiej Rady ds. Sztuki oraz na London’s Global University (UCL). W 2010 roku Freda Matassa znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w dziedzinie sztuki (Top Women to Watch in Arts), w 2013 r. założyła  Matassa Toffolo Limited, firmę consultingową w dziedzinie sztuki, oferującą usługi doradcze dla muzeów publicznych i prywatnych kolekcji. Jej pierwsza książka Zarządzanie zbiorami muzeum, została wydana przez Facet Publishing w 2011 roku oraz została przetłumaczona na język polski  i wydana w serii Muzeologia w 2012 roku.

Słowo wstępne do wydania polskiego
Uwagi redakcyjne
Przedmowa
Podziękowania
Wstęp
ORGANIZACJA WYSTAWY
UDANA WYSTAWA
TŁO
KORZYŚCI Z WYSTAWY
PLANOWANIE WYSTAWY
CZĘŚĆ PIERWSZA
PRZEWODNIK. ORGANIZACJA WYSTAWY KROK PO KROKU
ROZDZIAŁ 1. Pomysł
PODSTAWY
KONCEPCJA
OBIEKTY
POLITYKA
LUDZIE
PRZESTRZEŃ
FINANSE
PUBLICZNOŚĆ I PROGRAMY EDUKACYJNE
HARMONOGRAM
CELE I RYZYKO
LISTA KONTROLNA ETAPU PIERWSZEGO
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 2. Planowanie
PODSTAWY
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
KOMUNIKACJA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
HARMONOGRAM
PRZEDMIOT WYPOŻYCZENIA ORAZ UDZIELAJĄCY WYPOŻYCZENIA
PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA
BUDŻET
UBEZPIECZENIE
PROJEKT EKSPOZYCJI
TRANSPORT
LISTA KONTROLNA ETAPU DRUGIEGO
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 3. Organizacja
PODSTAWY.
PRZEDMIOT WYPOŻYCZENIA I UDZIELAJĄCY WYPOŻYCZENIA
PROJEKT I BUDOWA
WARUNKI ŚRODOWISKA
UBEZPIECZENIE
TRANSPORT
MARKETING I PUBLIKACJE
PERSONEL
LISTA KONTROLNA etapu trzeciego
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 4. Pakowanie i transport
PODSTAWY
PRZENIESIENIA WEWNĘTRZNE
PRZENIESIENIA ZEWNĘTRZNE
UDZIELAJĄCY WYPOŻYCZENIA DOSTARCZAJĄCY OBIEKTY
UBEZPIECZENIE
LISTA KONTROLNA etapu czwartego
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 5. Montaż
PODSTAWY
PLANOWANIE PRAC MONTAŻOWYCH
ZESPÓŁ
HARMONOGRAM
PRZYGOTOWANIE GALERII
DOSTĘP DOSTAWA
ROZPAKOWANIE I KONTROLA
PRZYJĘCIE KURIERÓW
SPRZĘT EKSPOZYCYJNY I MOCOWANIA
ROZMIESZCZANIE I WIESZANIE OBIEKTÓW
PODPISY, OPISY I OZNACZENIA
OŚWIETLENIE
PRZYGOTOWANIA DO OTWARCIA
OSOBY NADZORUJĄCE SALE
LISTA KONTROLNA ETAPU PIĄTEGO
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 6. Otwarcie wystawy
PODSTAWY
JAKIEGO RODZAJU OTWARCIE?
PLANOWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
W DNIU OTWARCIA
PO ZAKOŃCZENIU WYDARZENIA
LISTA KONTROLNA ETAPU SZÓSTEGO
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 7. Utrzymanie wystawy i programy edukacyjne
PODSTAWY
MONITORING
BIEŻĄCE WYMAGANIA
CODZIENNE ZADANIA
WYDARZENIA I PROGRAMY
LISTA KONTROLNA ETAPU SIÓDMEGO
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 8. Zamknięcie wystawy
PODSTAWY
PLANOWANIE
DEMONTAŻ
ZWROT
ZAKOŃCZENIE
LISTA KONTROLNA ETAPU ÓSMEGO
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 9. Wystawy objazdowe
PODSTAWY
DLACZEGO WARTO ORGANIZOWAĆ WYSTAWY OBJAZDOWE?
PLANOWANIE I UMOWY
W TRAKCIE OBJAZDU
ZAKOŃCZENIE OBJAZDU
LISTA KONTROLNA etapu dziewiątego
STRESZCZENIE
ROZDZIAŁ 10. Spuścizna
PODSTAWY
ZNACZENIE SPUŚCIZNY
EWALUACJA
ODDZIAŁYWANIE
ARCHIWIZACJA
LISTA ZASAD
PODSUMOWANIE
CZĘŚĆ DRUGA
SŁOWNIK POJĘĆ
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE POWIETRZNYM
CŁO, PRZYWÓZ I WYWÓZ
ETYKA
GABLOTY EKSPOZYCYJNE
GWARANCJE RZĄDOWE
KURIERZY
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
NALEŻYTA STARANNOŚĆ
OBIEKTY OSIEROCONE
ODSTĄPIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PRAWA AUTORSKIE (COPYRIGHT)
PROTOKÓŁ SZKÓD
ROSZCZENIA
SPECJALNE POTRZEBY ZWIEDZAJĄCYCH
ŚWIATŁO I OŚWIETLENIE
UBEZPIECZENIE
WALUACJA
WARUNKI ŚRODOWISKA
ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI
ZAMÓWIENIE NOWEGO DZIEŁA
ZATRUDNIENIE ZEWNĘTRZNYCH SPECJALISTÓW
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy