Helion


Szczegóły ebooka

Katakumba

Katakumba


Spotkamy w tej książce ponad sto postaci, które przybyły do bunkra Hitlera w Berlinie i opuściły go z najrozmaitszych powodów. Wśród nich byli frontowi generałowie, zdający sobie spra­wę z beznadziejności położenia, przynajmniej na ich odcinku. Realistycznie oceniając sy­tuację w bunkrze odnosili wrażenie, że jest ona podobna do sytuacji w zakładzie dla umysłowo chorych opanowanym przez pacjentów. Tak więc, na przykład, 23 kwietnia zameldował się u Hitlera generał Helmut Weidling, dowodzący 56. Korpusem Pancer­nym. Hitler chciał go rozstrzelać, bowiem przypuszczał, że Weidling, rozmieszczając swe stanowiska bojowe w Döberitz, na zachód od Berlina, zamierzał uciec. Dowiedziawszy się o tych nonsensownych zarzutach Weidling był oburzony. Potrafił je odeprzeć i opuścił bunkier jako nowy komendant obrony Berlina.

PROLOG 6

JASKINIA 10

POŻEGNANIE 42

PILOT SZEFA 75

TWIERDZA 95

DOM CIERPIENIA I GROZY 110

SAMOBÓJSTWO 126

PROROK 146

UCIECZKA 165

UCIECZKA BORMANNA 179

WYGNANIE 193

UCZTA 219

FINAŁ 230

POSŁOWIE 259

ANEKS 260

OBRONA BERLINA W KWIETNIU 1945 ROKU 260

KALENDARIUM WYDARZEŃ 297

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW ORAZ STOPNISŁUŻBOWYCH W WAFFEN SS 302

INDEKS 303