Helion


Szczegóły ebooka

Trudno rozmawia się z milczeniem

Trudno rozmawia się z milczeniem


Tomik, w którym otrzymujemy zestaw interesujących, godnych uwagi wierszy. Jest to poezja umieszczona w klimacie spokoju i ciszy. Poezja osoby, której proste pragnienia są wyraziste, choć nieoczywiste i niewypowiadane jednoznacznie. W ciszy tworzy się obraz, gdzie od razu ustawiają się proste zdania, obraz pełen realnych i aktualnych sytuacji, domagających się w wierszu konfrontacji. To zwłaszcza przekaz ukazujący człowieka, jego postrzeganie świata i towarzyszące mu odczucia w różnych jego sferach życia, z podległym mu czasem. Czas jest tutaj „kruchy” i „pełen rozterek”. Ważne w tej poezji staje się bycie „tu” i „teraz” poprzez wyznanie – „jestem”.
Interpretowany w wierszach świat, to „pogubione dziś”, „nieprzemyślane jutro”. Ale też cała gama uczuć. Naturalne piękno przyrody, w sposób niezwykle ciekawy, przenika się z miłością, przyciągają się pewne głosy i obrazy.
Janina Barbara Sokołowska

 • pani poezja
 • szelest ekstazy
 • nieostrożność
 • smutek
 • zamglone oczy
 • nic
 • ufność
 • poczucie wartości
 • zawstydzona
 • pomiędzy
 • trudno rozmawia się z milczeniem
 • pod drzewem
 • opowieść
 • lawina
 • fatum
 • świadomość
 • zanim
 • zatracenie
 • a ja
 • może
 • taka sama
 • na huśtawce
 • mówią
 • w pogodę i niepogodę
 • bywa
 • czułość
 • w kąciku oka
 • nie potrzeba
 • obietnica
 • migrena
 • adam i ewa
 • słyszę dzwony
 • warkocz
 • Suita
 • Obsesja
 • Posłowie