Szczegóły ebooka

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Piotr Radziszewski

Ebook

Polska obecnie realizuje ambitny program przebudowy sieci drogowej, który zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej powinien uwzględniać wysoki poziom technologiczny budowy dróg z zachowaniem norm ochrony środowiska. W opracowaniu przedstawiono perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zawarto między innymi unikalne wyniki badań forsightowych metodą Delphi, prowadzone w celu określenia priorytetowych technologii budowy nawierzchni drogowych w perspektywie około 30 lat.
 
Pracę wykonał zespół autorski w składzie: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol J. Kowalski, Jan Król, Michał Sarnowski, Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębkowska, Joanna Ejdys, Alicja Ewa Gudanowska, Katarzyna Halicka, Jarosław Kilon, Anna Kononiuk, Łukasz Nazarko

Wybrane oznaczenia i skróty 7

Wstęp 11

1. Historia budownictwa drogowego w Polsce 13

1.1. Początki drogownictwa w Polsce 13

1.2. Budownictwo drogowe w XIX wieku 15

1.3. Budownictwo drogowe w XX wieku 17

1.4. Rozwój budownictwa drogowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej 19

2. Strategia rozwoju budownictwa drogowego w Polsce 21

3. Metodyka badań foresightowych w określeniu perspektyw i kierunków rozwoju budownictwa drogowego w Polsce 27

3.1. Wybrane metody badań foresightowych 27

3.1.1. Badania ankietowe 31

3.1.2. Metoda paneli eksperckich i warsztaty 33

3.1.3. Metoda delficka 35

3.1.4. Marszruty 36

3.2. Szczegółowe założenia metodologiczne 38

4. Budowa dróg w aspekcie wymagań społecznych – wyniki badań środowiskowych 40

4.1. Ocena stanu dróg przez respondentów: w miejscu zamieszkania, w woje­wództwie, w kraju 41

4.2. Badania środowiskowe dotyczące budowy dróg w Polsce w grupie zarząd­ców dróg 48

5. Kierunki rozwoju budownictwa drogowego – wyniki badania Delphi 58

5.1. Przebieg procesu badania Delphi 58

        5.2. Trwałość rozwiązań materiałowo-technologicznych i konstrukcyjnych na­wierzchni drogowych w Polsce 78

5.2.1. Perspektywy rozwoju technologii asfaltowej i betonowej 79

5.2.2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jako determinanta wy­boru technologii i rozwiązań projektowych w budowie i utrzymaniu dróg 83

5.2.3. Ekonomiczne i nowoczesne systemy budowy oraz organizacji inwe­stycji infrastrukturalnych 90

5.2.4. Nauka, szkolnictwo, badania i rozwój 93 6. Marszruty rozwoju wybranych technologii nawierzchni drogowych 96

7. Zalecenia w zakresie kierunków rozwoju konstrukcji nawierzchni drogowych 110

7.1. Budowa nawierzchni drogowych 110

7.2. Utrzymanie i eksploatacja dróg 112

8. Podsumowanie i wnioski 115

Bibliografia 120

 

 

  • Tytuł: Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych
  • Autor: Piotr Radziszewski
  • ISBN: 978-83-781-4783-1, 9788378147831
  • Data wydania: 2020-12-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1w65
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej