Helion


Szczegóły ebooka

Kobieta. Kapłaństwo serca

Kobieta. Kapłaństwo serca


W tej książce kobieta zwraca się do kobiet. Pokazuje specyfikę, trud i radość powołania kobiety, w każdym przypadku zachwycając się jego pięknem. A ten zachwyt rodzi się z odczytywania Bożego planu i życia według niego. Bycie kobietą córką, żoną, matką to Bóg wpisał w serce kobiety i to jest dla niej odpowiedzią na pytanie o szczęście. Bez względu na to, czy żyje w małżeństwie, samotnie czy w zakonie.

To już III polskie wydanie książki La femme sacerdotale ou le sacerdoce du coeur Jo Croissant pierwsze ukazało się ponad 30 lat temu i w tym czasie przetłumaczono ją na ponad 20 języków. Mimo upływu czasu refleksja nad istotą bycia kobietą w gruncie rzeczy pozostała niezmienna tak samo kluczowa! Dowodem na to są liczne świadectwa kobiet, które pogodzone z własną kobiecością, odnalazły szczęście i dumę z bycia kobietą.

W tym zdezorientowanym i poszukującym sensu świecie odczułam konieczność powrotu do źródeł, zbadania Pism, by podjąć próbę zrozumienia tego, co mówi nam na temat sensu życia, cierpienia i śmierci słowo Boże. Dostrzegłam w nich, jak wielka jest kobieca rola, i że dla ludzkości jest rzeczą pilną, by kobieta odnalazła swoją tożsamość i miejsce w planie Bożym wyjaśnia autorka. I dodaje Każda kobieta jest wezwana do radosnego odkrywania kwintesencji swej kobiecości, do zgłębiania tajemnicy Kobiety we wszystkich wymiarach, jako córki, żony i matki, by stać się prawdziwym vis vis dla mężczyzny. Wejście w krąg Bożego spojrzenia jest dla niej drogą wolności i najwięk­szego rozkwitu.

 • Przedmowa Wydawcy
 • Wstęp do wydania trzeciego
 • Wstęp do wydania pierwszego
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  • W poszukiwaniu własnej tożsamości
   • ROZDZIAŁ PIERWSZY
    • Epoka przełomu
   • ROZDZIAŁ DRUGI
    • Feminizm
   • ROZDZIAŁ TRZECI
    • Cudowny plan Boży
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • Boża córka
   • ROZDZIAŁ CZWARTY
    • Od ojcostwa ludzkiego do ojcostwa Bożego
   • ROZDZIAŁ PIĄTY
    • Pod ojcowskim okiem
   • ROZDZIAŁ SZÓSTY
    • Czas wiary, czyli ufne poddanie się
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  • Żona
   • ROZDZIAŁ SIÓDMY
    • Ogromna niezaspokojona potrzeba kochania
   • ROZDZIAŁ ÓSMY
    • Małżonka w porządku odkupienia: miłość i poddanie
   • ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
    • To kobieta powinna się zmienić jako pierwsza
   • ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
    • Małżonek i małżonka
 • CZĘŚĆ CZWARTA
  • Matka
   • ROZDZIAŁ JEDENASTY
    • Kobiety nie chcą już rodzić dzieci
   • ROZDZIAŁ DWUNASTY
    • Ból i rodzenie
   • ROZDZIAŁ TRZYNASTY
    • Tak rzekła kobieta
   • ROZDZIAŁ CZTERNASTY
    • Oto matka twoja
 • CZĘŚĆ PIĄTA
  • Łaska charyzmat kobiety
   • ROZDZIAŁ PIĘTNASTY
    • Owoce Ducha
   • ROZDZIAŁ SZESNASTY
    • Kobieta w sercu rodziny
 • CZĘŚĆ SZÓSTA
  • Kapłaństwo serca
  • (Bez tytułu)
  • (Bez tytułu)
 • Spis treści

 • Tytuły: Kobieta. Kapłaństwo serca
 • Autor: Jo Croissant
 • Tytuł oryginału: La femme sacerdotale ou le sacerdoce du coeur
 • Tłumaczenie: Katarzyna Kubaszczyk
 • ISBN Ebooka: 9788379064632, 9788379064632
 • Data wydania: 2020-12-18
 • Identyfikator pozycji: e_1w9q
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze