Helion


Szczegóły ebooka

Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem

Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem


Józef Korycki przez całe dorosłe życie walczył z komunizmem. Nazwany przez Podlasian Janosikiem Podlaskim, rabował sołtysów i innych przedstawicieli peerelowskiej władzy, a pieniądze rozdawał biednym chłopom. Dla peerelowskiego aparatu propagandowego pozostawał zwykłym bandytą.

Urodzony w 1934 roku Józef Korycki przez całe dorosłe życie walczył z komunizmem. Nazwany przez Podlasian Janosikiem Podlaskim, rabował sołtysów i innych przedstawicieli peerelowskiej władzy, a pieniądze rozdawał biednym chłopom. W stanie wojennym władza ochrzciła go „wrogiem publicznym numer 1”. Po kilku nieudanych obławach został wreszcie osaczony w lesie przez armię milicji i wojska 14 maja 1982 roku. Nie widząc szansy na ucieczkę, krzyknął „Niech żyje Polska!” i strzelił sobie w głowę z sowieckiego pistoletu nagant. Po kilku dniach obudził się w szpitalu, częściowo sparaliżowany. Następne cztery lata,  walcząc z paraliżem, spędził w więzieniu na Rakowieckiej, szykanowany przez administrację. Nigdy się nie poddał.

Spis treści

Podziękowania/ 9
 
Wprowadzenie / 11
Illegalisme jako bandytyzm ideowy. Między anarchizmem a partyzantką / 13
 
Część I
Buntownik ( 25 marca 1934 – jesień 1979 ) / 21
Jak hartował i rozhartowywał się PRL / 23
Zew wolności / 27
Tradycje buntu na Podlasiu / 34
Geografia i historia 34; Powstanie styczniowe 35; „Republika partyzancka” na Podlasiu 44
Józef Korycki na Janosikowym szlaku / 59
 
Część II
Wróg publiczny (jesień 1979 – 14 maja 1982) / 75
Konsumpcyjno-kredytowy kryzys epoki późnego Gierka / 77
Homo criminalis / 80
Wróg publiczny numer 1 / 96
Wojna „polsko-jaruzelska”/ 109
Operacja „Szakal” / 116
Polski Rashomon / 123
 
Część III
Więzień ( 15 maja 1982 – 21 sierpnia 1986 ) / 133
Subkultura grypsowania / 135
Cztery lata bez wyroku / 142
Józef K. Widmo procesu / 162
 
Zakończenie / 181
Bandyta czy partyzant? / 185
Post scriptum / 188
Nota metodologiczna / 190
 
Bibliografia / 199
Źródła / 199
Literatura / 200
Czasopisma / 204
Publikacje internetowe / 206
Filmografia / 208
 
Indeks osób / 210
Indeks geograficzny / 216
Spis ilustracji / 218
O autorach / 219