Helion


Szczegóły ebooka

Społem 1906-1939.  Idea, ludzie, organizacja, Tom 1 - 2

Społem 1906-1939. Idea, ludzie, organizacja, Tom 1 - 2


Redakcja Naukowa Aleksandra Bilewicz

TOM 1

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym współczesna publikacja poświęcona Związkowi Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej „Społem”. Książka wszechstronnie ukazuje Związek jako ruch społeczny, demokratyczną organizację gospodarczą i próbę wcielenia w życie idei solidarności i współdziałania. „Społem” jest dziś warte przypomnienia nie tylko dlatego, że było jedną z ważnych polskich prób modernizacji i świadectwem samoorganizacji społecznej, ale także ze względu na przyświecające temu ruchowi idee, które zdają się ponownie zyskiwać na aktualności.

TOM 2

Książka przybliża zapomnianą ideę i historię polskiej spółdzielczości spożywców. Bogato ilustrowany zbiór źródeł pokazuje historię rozwoju Związku „Społem”, który w okresie międzywojennym stał się największą polską organizacją handlową. Szeroki wybór materiałów prasowych i archiwalnych pozwala poznać historię społeczną kooperacji z perspektywy nie tylko jej pionierów i przywódców – Edwarda Abramowskiego, Romualda Mielczarskiego czy Stanisława Wojciechowskiego – ale także zwykłych członków kooperatyw w miastach i na wsi. Prezentowane źródła przybliżają codzienne zmagania spółdzielców i znaczenie spółdzielczych wartości, o które toczono wiele gorących  sporów.

Spis treści

Wprowadzenie / 7
Historia, idea i praktyka. Źródła inspiracji badawczych / 14
Od Towarzystwa Kooperatystów do Związku Spółdzielni Spożywców RP. Zarys dziejów rozwoju „Społem” / 25
Początki spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich / 25
Pionierzy. Abramowski, Wojciechowski, Mielczarski / 29
Towarzystwo Kooperatystów / 37
Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożywczych / 45
Dramat pierwszej wojny światowej / 54
Niepodległość, inflacja, zjednoczenie ruchu (1919–1926) / 58
1926–1936. Dalsza konsolidacja, kryzys, rządy sanacji / 69
1936–1939. Koniunktura i widmo wojny /88
Wojna i okres PRL. Kres instytucji / 94
Ideologia, klasa, samoobrona społeczeństwa / 100
Socjalizm, marksizm, kooperatyzm / 101
Od inteligenckiego projektu do sojuszu klas pracujących / 110
„Kwestia chłopska / 117
„Społem”, walka klas i „kwestia żydowska” / 126
„Wolni twórcy życia”. Zagadnienie wychowania / 133
Fenomen „Społem”. Zagubiona droga modernizacji / 151
O tekstach w wyborze źródeł / 160
Podziękowania / 166
Indeks osób / 167
Spis ilustracji / 170