Helion


Szczegóły ebooka

W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism

W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism


Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Adam Piechowski

W przededniu setnej rocznicy powstania Spółdzielczego Instytutu Naukowego oddajemy w ręce Czytelników wybór pism autorów związanych z tą ważną placówką polskiego kooperatyzmu okresu II Rzeczypospolitej. W dorobku Instytutu nieprzemijającą wartość mają jego publikacje. Wśród ich twórców byli wybitni naukowcy, znani politycy i działacze spółdzielczy. Niniejsza antologia prezentuje przykłady prac powstałych w kręgu SIN, które obrazują dyskusje toczone w tamtych latach w środowisku spółdzielczym, a zarazem mogą być szczególnie interesujące dla współczesnego czytelnika w kontekście obecnych problemów ruchu spółdzielczego w Polsce. Wybór został poprzedzony wstępem ukazującym historię Instytutu.

Spis treści

Wstęp. Dla siewców i pracowników polskiej winnicy spółdzielczej. Działalność Spółdzielczego Instytutu Naukowego w latach 1919–1939 (Adam Piechowski) / VII
Początki / VIII
Okres krakowski  /XIV
Okres warszawski /XXIV
Post mortem /XL
Działalność wydawnicza SIN / XLVI
Franciszek Stefczyk Spółdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba narodu i ludu polskiego / 3
  1. Potrzeba Instytutu  /3
  2. Urządzenia i sposoby działania Instytutu / 5
III. Organizacja i finansowe podstawy Instytutu / 8
  1. Konkluzje i odezwa / 12
Stanisław Wojciechowski Spółdzielczość w rolnictwie /15
Kazimierz Weydlich Kierunki ideologiczne w polskiej spółdzielczości / 42
Leopold Caro Przez spółdzielczość do solidaryzmu / 54
Tadeusz Kłapkowski Współpraca spółdzielni rolniczych ze spółdzielniami spożywców / 77
Tadeusz Kłapkowski Najnowsze prądy i dążenia w ruchu spółdzielczym /87
Stanisław Thugutt Ustawy spółdzielcze na świecie / 101
Tadeusz Kłapkowski Nauka, kształcenie i wychowanie spółdzielcze na uczelniach akademickich i wyższych w Polsce /127
Wnioski / 138
Ignacy Solarz Historia powstania spółdzielni zdrowia w Markowy [Markowej] /147
Nowina z Jugosławii /147
Wzrastanie od dołu / 149
Statut i budżet / 152
Dzień narodzin /157
Między sądem a Radą Spółdzielczą / 159
W poszukiwaniu lekarza / 165
Spółdzielnia żyje i działa / 168
Stanisław Thugutt Przyszłość spółdzielczości / 171
 
Noty biograficzne / 186
Noty bibliograficzne / 194
Indeks osób / 196
Bibliografia / 200
Bibliografia podmiotowa /200
Wybrana bibliografia przedmiotowa /204

  • Tytuły: W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism
  • Autor: Adam Piechowski, redakcja naukowa
  • ISBN Ebooka: 978-83-660-5630-5, 9788366056305
  • Data wydania: 2020-12-17
  • Identyfikator pozycji: e_1we7
  • Kategorie:
  • Wydawca: Oficyna Naukowa