Helion


Szczegóły ebooka

Colloquia Anthropologica II /Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej

Colloquia Anthropologica II /Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej


Redakcja naukowa Justyna Jasionowska, Maria Kaniowska

Jest to książka niebanalna, niekiedy intrygująca, a na pewno intelektualnie zaawansowana, tak jak zaawansowana jest dzisiejsza antropologia kulturowa. Dzięki zróżnicowanemu doborowi tekstów daje pojęcie o tym, że antropologiczny wachlarz jest obecnie wyjątkowo wielobarwny, zarówno jeśli chodzi o badane problemy, jak i stosowane podejścia badawcze. Czytelnik odniesie wrażenie, że autorzy przedstawili swoje teksty nie tylko po to, by dać obraz badanych zjawisk, ale też by zarekomendować swoją wizję nowoczesnej antropologii i nowe sposoby jej praktykowania.

Pojawiają się tu dalekosiężne ambicje poznawcze: wypracowanie takich praktyk badawczych, które zasypałyby rów między badaczem a badanym – przyjmowany dotychczas jako nieusuwalny, a może nawet pożądany. To oczywiście pokłosie funkcjonującej od pewnego czasu w antropologii radykalnej krytyki dawnej postawy hegemonicznej badacza wobec przedmiotu badań, której efektem było jego egzotyzowanie, orientalizowanie, słowem – wszelkie substancjalizowanie odmienności Innego.

Teksty zostały pogrupowane w pary: do każdego tekstu wyjściowego został dołączony komentarz, który lokuje go na mapie dyscypliny i wypunktowuje ustalenia. Choć każdy nawiązuje do tekstu poprzedzającego, wnosi też samoistną wartość.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego S. Wasilewskiego

Spis treści
 
Od Redakcji / 7Katarzyna Kaniowska, Współczesna antropologia. Nowy etap w rozwoju dyscypliny? /9

Rozdział 1

Tomasz Rakowski, Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii / 21
Rafał Kleśta-Nawrocki, Komentarz, Sięgać poza. O etnografii twórczej i otwierającej, eksperymencie artystycznym i przyszłości / 40

Rozdział 2

Stanisława Trebunia-Staszel, Naród — Rasa — Kultura. Nazistowskie badania rasowe i etnograficzne na Podhalu / 53
Hubert Wierciński, Komentarz, Fałszywe antropologie / 92
 
Rozdział 3
 
Marcin Lubaś, Tworzywa i warunki tworzenia granic społecznych. Choreografie i architektury zróżnicowań społeczno-kulturowych w zachodniej Macedonii / 105
Karolina Bielenin-Lenczowska, Anna Engelking, Komentarz, O tworzywach granic. Dalsze inspiracje / 135

Rozdział 4

Danuta Penkala-Gawęcka, Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural Contexts of Health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia / 147
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Komentarz, Antropologia medyczna w działaniu. Doświadczenia, uwikłania, sieci / 166

Rozdział 5

Anna Malewska-Szałygin, Nowe wyzwania antropologii politycznej. Etnografia usieciowionej rzeczywistości / 177

Rozdział 6

Anna Wieczorkiewicz, Wyobraźnia, wiedza i praktyki podróży / 195
Anna Horolets, Komentarz, O „lepkości” tego, co minęło. Obecność przeszłości w doświadczeniu podróży / 216

Rozdział 7

Magdalena Dunaj, Antropologia głuchoty. Świat-głuchy jako kategoria analityczna / 229
Andrzej Perzanowski, Komentarz, Dekolonizacja myśli i „teoria kultury głuchych” / 246

Rozdział 8

Marta Songin-Mokrzan, Co się kryje w „czarnej skrzynce”? Społeczne aspekty procesu produkcyjnego / 261
Aleksandra Lis, Komentarz, Czarne skrzynki polskiego neoliberalizmu / 274

*

Marcin Lubaś, Podsumowanie, czyli wyzwania sub(inter)dyscyplinarności 281
Indeks osób / 295
Contents / 303

  • Tytuły: Colloquia Anthropologica II /Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej
  • Autor: Justyna Jasionowska, Maria Kaniowska, redakcja naukowa
  • ISBN Ebooka: 978-83-660-5631-2, 9788366056312
  • Data wydania: 2020-12-17
  • Identyfikator pozycji: e_1we8
  • Kategorie:
  • Wydawca: Oficyna Naukowa