Szczegóły ebooka

Nie tylko to co racjonalne. Teksty z filozofii kultury

Nie tylko to co racjonalne. Teksty z filozofii kultury

Zofia Rosińska

Ebook

Książka zawiera szesnaście esejów. Prawie wszystkie poruszają wprost lub pośrednio temat doświadczenia. Doświadczenia doznawanego w życiu wewnętrznym oraz w relacjach międzyludzkich. Wyrażanego w twórczości artystycznej i naukowej, a także w życiu codziennym.

Doświadczenie, także jednostkowe, jest zawsze doświadczeniem kulturowym. Nie ma bowiem człowieka bez kultury, podobnie jak nie ma kultury bez człowieka. Aby doświadczenie mogło być przedmiotem badania filozofii kultury, musi być wyrażone, czyli upublicznione. Nie mamy bezpośredniego dostępu do wewnętrznego doświadczenia człowieka. I tylko wtedy, kiedy jest ono wyrażone — słowem, dźwiękiem czy gestem — stanowi dokument kulturowy. Poddany rozumieniu i interpretacji powiększa uniwersum ludzkiego dyskursu.

Publikowane eseje nie pretendują do episteme, nie proponują teorii, w której mogłaby się przeglądać niefilozoficzna praktyka. One jedynie rozjaśniają egzystencję przez to, że zwracają uwagę, że tzw. obszary pozakulturowe są zanurzone w kulturze, w „świecie życia” w taki sam sposób, jak są w nim zakorzenione uznawane potocznie dziedziny kultury.

Spis treści

Słowo wiążące. Rozeznanie aksjologiczne /7

Filozofia kultury jako „filozofia spraw ludzkich” /12

Definiowanie fenomenu kultury — 13; Filozofia kultury jako filozofia praktyczna — 18; Filozofia kultury jako hermeneutyka — 20; Antropologiczna filozofia kultury — 27

Wrażliwość aksjologiczna /35

Praca pamięci /49

Metafory pamięci /72

Psychotyzacja kultury /97

Doświadczenie mistyczne. Patologia czy nadnormalność? /118

Pytanie o człowieka — 120; Pytanie o racjonalność i irracjonalność — 121; Metaracjonalność — 123; Pytanie o prawdę. Doświadczenie

pierwszo- i trzecioosobowe — 129; Pytanie o zdrowie i chorobę — 131

Doświadczenie emigracyjne. Tożsamość pamięć i melancholia /135

Emigracja — 136; Doświadczenie emigracyjne — 136; Melancholia — 142; Pamięć — 145

Doświadczenie schizofrenii doświadczenie ludzkie /150

Psychoterapeutyczna rola modlitwy /174

Psychoterapia a modlitwa — 174; Doświadczenie wiary — 177; Doświadczenie modlitewne — 183; Modlitwa — kontemplacja — medytacja — magia — 193

Henryk Elzenberg. Mistyka i mistagogia, czyli doświadczenie i refleksja/ 200

Niewyrażalność — 207; Poznawalność — 209

Wertykalność duszy Brunona Schulza /218

Freud i Husserl. „Obszary zahaczania” /237

Spór o metapsychologię Sigmunda Freuda /266

Obecność intuicji /292

Poezja i depresja jako formy uobecniania duchowego życia Herberta3 /07

Uobecnianie doświadczenia świata przeszłego — 312; Uobecnianie doświadczenia „stawania się” — 314

Nadzieja radykalna, czyli postawa apofatyczna w życiu codziennym / 323

 

Noty bibliograficzne /335

Indeks osób/ 337

  • Tytuł: Nie tylko to co racjonalne. Teksty z filozofii kultury
  • Autor: Zofia Rosińska
  • ISBN: 978-83-660-5658-9, 9788366056589
  • Data wydania: 2020-12-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1wfx
  • Wydawca: Oficyna Naukowa