Helion


Szczegóły ebooka

Praca na wsi. Szkice etnologiczne

Praca na wsi. Szkice etnologiczne


Redakcja Naukowa Amanda Krzyworzeka

Praca jest dla większości rolników obowiązkiem, niezbywalną częścią życia; nie służy wyłącznie wzbogaceniu się, jest wartością autoteliczną.

Jest to książka etnograficzna o prawdziwie współczesnej wsi. Czytelnik znajdzie tutaj wgląd w ważne problemy, którymi żyją mieszkańcy kilkunastu wiosek w północno-wschodniej Polsce.

Dowiemy się, że rolnicy konwencjonalni i ekologiczni kierują się bardzo podobnymi wartościami, lecz inaczej przekładają je na praktykę. Zrozumiemy, jak czują się rolnicy, którzy tracą wpływ na proces produkcji mleka, gdy centrum dowodzenia przenosi się do laboratoriów, gdzie dominuje żargon naukowy. Wczujemy się w mieszkańca wsi, który żadnej chwili nie postrzega jako czasu wolnego, w którego świecie podział na sferę pracy męskiej i kobiecej nie faworyzuje żadnej płci, lecz krzywdzi obie. Zobaczymy, jak w takich okolicznościach wygląda wychowanie dzieci do rolnictwa. Dostrzeżemy ciekawy proces dystansowania się, na razie w sferze narracji,  właścicieli małych gospodarstw wobec rolników wielkoobszarowych. Poznamy także inne problemy, takie jak głód ziemi na wsi oraz przeinwestowanie wielu gospodarstw.

 

Spis treści
 
Amanda Krzyworzeka
WSTĘP /9
Badania /10
O antropologii pracy /15
Czym jest praca? /19
Praca w czasach ponowoczesnych /22
Różnorodność wsi /24
Dlaczego rolnicy? /26
Dzisiejsze rolnictwo /29
Bibliografia 32
 
Mateusz Sarnacki
GOSPODARKA KŁOPOTARKA. CODZIENNE WYZWANIA GOSPODARSTW MLECZARSKICH NA PODLASIU /38
Głód ziemi /42
Dzierżawa „na gębę” /45
Krowy — brak alternatywy? /52
Inwestycje /56
Dotacje — darmowe pieniądze /60
Na kreskę /65
Zakończenie /69
Bibliografia /73
 
Agnieszka Kosiorowska
KWESTIONUJĄC BAKTERIE. OPÓR PODLASKICH ROLNIKÓW WOBEC WYMUSZONEGO POSTĘPU /75
Postęp, intensyfikacja, eksploatacja /76
Nowe i nienaturalne /83
Wiedza ekspercka napotyka opór /89
Oczywistość oszustwa /95
Utrata wpływu na proces produkcji /99
Człowiek kontra laboratorium /106
Podsumowanie /109
Bibliografia /110
 
Magda Kalinowska
DUŻY JAKO OBCY. KATEGORIA „DUŻEGO” GOSPODARZA W NARRACJACH SPOŁECZNOŚCI ROLNICZEJ GMINY SOKOŁY /112
Badania /114
Swój–Inny–Obcy /118
„Duże” gospodarstwo /123
„Duże”, czyli jakie?/123
Unia Europejska /126
Zazdrość, zawiść ludzka /129
Duży jako Obcy /131
Kredyt i ryzyko przeinwestowania /131
Obozy pracy /136
Ręce do pracy /140
Wielki biznes /144
Głód ziemi /146
Podsumowanie /151
Bibliografia /152
 
Anna Jakubowska
MORALNA EKONOMIA PESTYCYDÓW. OPOWIEŚCI O AGROCHEMIKALIACH NA ZACHODNIM PODLASIU /154
Ambiwalentny stosunek do chemii rolniczej /155
„Kupne to i z garnka ucieka” /157
„To chemia, no. To jest trucizna!” /161
Strategiczne stosowanie chemii /163
„Albo się rozwijać, albo się zwijać” /166
„Jest dobrym gospodarzem, perzu w zbożu nie ma” /177
Moralna ekonomia chemii /184
„A jak to tam fikną?” /184
„Każdy rolnik toć ma rodzinę, ma dzieci i musi jakiś pieniądz mieć, prawda?” /186
Sprawiedliwość ekonomiczna /192
Zakończenie /194
Bibliografia /196
 
Maria Bolek
CZAS WOLNY NA WSPÓŁCZESNEJ WSI /198
Zagadnienia dotyczące postrzegania czasu /199
Czas pracy /202
Brak czasu wolnego /207
Legactwo i marnowanie czasu /211
Podsumowanie /219
Bibliografia /219
 
Julia Harasimowicz
„URODZONY ROLNIK”. DZIECIŃSTWO I PRACA W GMINIE SOKOŁY /221
Rodzina wiejska. Refleksje antropologiczne a perspektywa Sokół /223
Praca i płeć. Maskulinizacja rolnictwa /226
Dziecko i praca. Analizy i kontrowersje /229
Praca dzieci i relacja z rodzicami /232
Wychowanie chłopców do pracy /235
Zainteresowanie gospodarstwem /238
Gospodarstwo jako hobby. Maszyny i zwierzęta / 243
Dziecko wobec zagrożenia /246
Pomaganie a edukacja /249
Podsumowanie /255
Bibliografia /257
 
Joanna Dąbrowska
 „CZYM SIĘ ZAJMUJE ŻONA? NA OGÓŁ STROFOWANIEM MNIE”. O PODZIALE OBOWIĄZKÓW W RODZINACH WIEJSKICH NA PODLASIU /260
Historyczny podział prac na kobiece i męskie  /264
O podziale obowiązków i relacjach władzy wśród podlaskich rolników /267
Co nadal pozostało „tradycyjne” /275
Sytuacje kryzysowe /280
Ocena kobiecej pracy /285
Kobiety organizatorki /286
Podporządkowanie mężczyznom /292
Słabi mężczyźni /293
Podporządkowanie strukturze /295
Podsumowanie /297
Bibliografia /299
Indeks osób /300