Helion


Szczegóły ebooka

Wybór pism spółdzielczych

Wybór pism spółdzielczych


Wybór, wstęp i opracowanie Kamil Piskała

"Sojusz serc i kieszeni" ‒ tak o spółdzielniach spożywców pisał jeden z ojców założycieli „Społem" Stanisław Wojciechowski. Prezydent Rzeczypospolitej (1922-1926) i profesor pierwszej w Polsce Katedry Spółdzielczości wierzył, że w kooperatywach dokonuje się oddolna rewolucjamoralna, z której wyłoni się nowe, sprawiedliwe i pracowite społeczeństwo. Niniejszy tom to pierwszy tak obszerny wybór pism spółdzielczych Wojciechowskiego. Wśród prezentowanych tekstów znalazły się m.in. rozprawy o źródłach idei kooperacji, artykuły dotyczące etycznego wymiaru spółdzielczości, a także publicystyka poświęcona rozwojowi kooperatyw spożywczych w Polsce.

Spis treści

Serca i kieszenie. Stanisław Wojciechowski i idea kooperacji

(Kamil Piskała) /VII

Socjalistyczna młodość / IX

Ku spółdzielczości / XX

Kooperacja i społeczeństwo przyszłości / XXV

Odrodzenie państwa i prezydentura / .XXXVIII

Spółdzielczość, moralność i wspólnota narodowa / XLVII

Nota edytorska / LVII

Część I

Idea kooperacji

Kooperacja w rozwoju historycznym / 5

Metoda kooperacji / . 22

Wpływ chrześcijaństwa / 36

Część II

Zasady kooperacji spożywców

Co to jest stowarzyszenie spożywcze? / 57

Główne zasady stowarzyszenia spożywczego / 64

Handel prywatny a stowarzyszenie spożywcze / 67

Obowiązki członków ./ 76

Ustrój spółdzielni /  80

Co jest najważniejsze / 94

Część III

Problemy rozwoju spółdzielczości spożywców w Polsce

Stan obecny stowarzyszeń spożywczych i ich bilans za 1909 rok /101

Potrzeba dużych stowarzyszeń / 110

Nasze postulaty w sprawie prawodawstwa spółdzielczego / 113

Polityka cen w spółdzielniach / 123

Na Nowy Rok / 132

Werbowanie członków / 136

O zgodność teorii z praktyką / 140

Nowe zakusy / 145

Kryzys w spółdzielniach / 150

Część IV

Spółdzielczość wiejska

Znaczenie kooperacji w rolnictwie / 159

Spółdzielnie rolników . / 170

Część V

Etyka — społeczeństwo — gospodarka

Łapownictwo / 191

Znaczenie społeczno-ekonomiczne / 195

Samodzielność kooperacji spożywców / 205

Zadania wychowawcze spółdzielni / 219

Organizacja i wychowanie konsumentów /  229

Noty bibliograficzne / 238

Bibliografia / 240

Ważniejsze teksty spółdzielcze Stanisława Wojciechowskiego / 240

Wybrana bibliografia przedmiotowa / 243

Indeks osób / 247