Szczegóły ebooka

Stateczność ruchu układu pojazd szynowy-tor. Modelowanie, metoda, badania

Stateczność ruchu układu pojazd szynowy-tor. Modelowanie, metoda, badania

Mirosław Dusza

Ebook

W oparciu o modele układu pojazd–tor można wyznaczać prędkości krytyczne, zakresy prędkości, dla których istnieją rozwiązania stateczne okresowe, wartości tych rozwiązań i na tej podstawie wnioskować o stateczności (możliwości ruchu) pojazdów modelowanych. Właśnie stateczność ruchu w takim rozumieniu stanowi podstawę interpretacji wyników zamieszczonych w niniejszej pracy. Opracowanie ma charakter przeglądowy i stanowi podsumowanie kilkunastoletniej działalności autora w obszarze dynamiki pojazdów szynowych, ograniczonej głównie do stateczności ruchu. Badania mają charakter teoretyczny i cel poznawczy.

Wykaz ważniejszych oznaczeń 7

1. Wstęp 9

2. Zarys stanu wiedzy w zakresie badań stateczności ruchu układów pojazd szynowy–tor 15

 2.1. Badania stateczności ruchu pojazdów szynowych 15

2.2. Wykonane badania w odniesieniu do powszechnie stosowanych kryteriów stateczności 19

2.3. Cel i zakres pracy 23

3. Bifurkacyjna metoda badań stateczności ruchu 26

3.1. Podstawy metody 26

3.2. Wykresy bifurkacyjne  33

3.3. Wykresy bifurkacyjne rzeczywiste. Mapy stateczności ruchu 39

4. Modele badanych obiektów 43

4.1. Modele nominalne układów pojazd–tor oraz ich struktura 44

4.1.1. Model HSFV1 44

4.1.2. Model MKIII 45

4.1.3. Model 127A 47

4.1.4. Modele toru 48

4.2. Modele matematyczne układów pojazd–tor 51

4.2.1. Modele HSFV1 i MKIII 51

4.2.2. Modele HSFV1-VI-R i 127A 52

4.2.3. Modele dla obszaru kontaktu koło–szyna 55

4.3. Potwierdzenie nieliniowych własności badanych modeli układów pojazd szynowy–tor 58

5. Badania dynamiki ruchu modeli pojazd szynowy–tor 66

5.1. Dokładność wyznaczania prędkości krytycznej 66

5.2. Wpływ zmiany szerokości toru na rozwiązania modeli 76

5.3. Wpływ poprzecznego pochylenia szyn na stateczność rozwiązań modeli 86

5.4. Wpływ sposobu doboru wartości średniego promienia tocznego zestawów kołowych na rozwiązania modelu pojazd–tor 93

5.5. Rozwiązania wielokrotne modelu pojazd–tor 100

5.6. Uwzględnienie w obliczeniach nierówności toru 104

5.7. Wpływ zmian parametrów kontaktowych koła–szyny na stateczność rozwiązań modeli 110

5.8. Możliwość realizacji ruchu w zakresie występowania rozwiązań statecznych modeli 114

5.8.1. Możliwość spełnienia kryterium Nadala 115

5.8.2. Możliwość spełnienia kryterium torowego 118

6. Podsumowanie i perspektywy dalszych badań 123

Bibliografia 130

Streszczenia Stateczność ruchu układu pojazd szynowy–tor. Modelowanie, metoda, badania  142

The motion stability of rail vehicle–track system. Modeling, method, research 143

  • Tytuł: Stateczność ruchu układu pojazd szynowy-tor. Modelowanie, metoda, badania
  • Autor: Mirosław Dusza
  • ISBN: 978-83-781-4719-0, 9788378147190
  • Data wydania: 2020-12-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1wll
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej