Helion


Szczegóły ebooka

 
Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej

Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej


Na kartach tej obszernej księgi rysuje się obraz polskiego picia od czasów piastowskich aż do końca trwania Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bywało śmiesznie, ale i strasznie czego dowodzi wiele przykładów i opisów przywołanych przez Jerzego Besalę na podstawie źródeł epoki.

Autor skupił się na wpływie alkoholu na życie społeczne i kulturowe. Opisał barwnym językiem, jak piła szlachta, magnaci, wojsko, dworzanie, poeci, dyplomaci, mieszczanie i chłopi. Poszukał odpowiedzi, czy piliśmy inaczej i więcej niż Niemcy, Rosjanie, Szwedzi, Kozacy, Węgrzy, Tatarzy, Turcy, Włosi, Holendrzy, Francuzi. Ukazał przykłady ewidentnych uzależnień i wpływ picia alkoholu na dzieje Polski: wojny, politykę, religię, dyplomację, podejmowanie decyzji, zachowania zbiorowe. Jak pisze autor, sprzęgnięcie alkoholu z polityką bywa śmiertelne.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Anioł i diabeł
 • I. Piwne średniowiecze
  • 1. Mam ci ja beczułkę
  • 2. Piastowski instrument polityczny
  • 3. Wiechy, wieńce i krzyżyki
  • 4. Wojny piwne i szaleni popi
  • 5. Winna codzienność i niecodzienność
 • II. Renesansowe upojenie (nie tylko życiem)
  • 1. Trzeźwi (z wyjątkami) Jagiellonowie
  • 2. Zapici czy otruci?
  • 3. Miód z niebios
  • 4. Przypadek Fryderyka Jagiellończyka
  • 5. Klub ożralców i opilców
  • 6. Tajemnica Mikołaja Reja
  • 7. Pijane moje rymy, bo i sam rad piję
  • 8. Rzeczpospolita Babińska
  • 9. Jednakową miarą
  • 10. Od Krakowa do Poznania i Kijowa
  • 11. Vivant professores! Vivat membrum quodlibet!
  • 12. Rzadko chłop bywa trzeźwy, zawżdy się popiją
  • 13. Gorzałkopijowie
 • III. Rzeczpospolita wojenna
  • 1. Pod srogim karaniem szubienice
  • 2. Batoriańsko-Zamoyska surowość
  • 3. Napój u nich przedniejszy gorzałka
  • 4. Gospodarka żołnierska, czyli konfederacje
  • 5. W kwaterze dopijając, ledwie jeden drugiego widział
  • 6. Wszystko brzydkimi womitami poplugawił
  • 7. Otworzyste gardziele Moskwy
  • 8. Gorzałka jako jedna z przyczyn powstań kozackich
  • 9. Przypadek hetmana Mikołaja Potockiego
  • 10. Przypadek Bohdana Chmielnickiego
  • 11. Szwedzika, mierzwę, bijcie
  • 12. Potop szwedzki
  • 13. Odszpuntować czopowe
  • 14. Od kumysu i buzy do miodu i wina
  • 15. Pijackie pojedynki i burdy
  • 16. Związek (winem) Święcony
  • 17. Licholecie
  • 18. Hajda na Lachów
 • IV. Bachusowa polityka
  • 1. Pielgrzymi i woda droższa niż wino
  • 2. Nerki i kamienie króla Władysława
  • 3. Sprawując poselstwo, stać jako wkopanemu pniowi
  • 4. Misje w zapachu kawy z przynuką i bez przynuki
  • 5. Polityka stylem przez Bachusa chyba wymyślonym
 • V. Sarmaci
  • 1. Sarmackie obyczaje trunkiem podlewane
  • 2. Na melankolię i choroby
  • 3. Zwierciadło duszy, czyli my w oczach innych
  • 4. Żarłoczne panowanie
  • 5. Małe studium współuzależnienia z XVII wieku
 • VI. Za króla Sasa
  • 1. Dziwnie hulaliśmy wesoło, czyli świat Zawiszy i innych
  • 2. Przypadek Augusta II Mocnego
  • 3. Sejmikowanie dla prędszego zawrotu głowy
  • 4. Sejmowanie z butelki musując i opatrzenie na funkcję
  • 5. Przy tytuniu popijał saskie piwo tęgie i tłuste
  • 6. Żaden z gości trzeźwo nie odszedł
  • 7. Zabójcze damy i kawalerowie
  • 8. Przypadek Panie Kochanku
 • VII. Epoka stanisławowska
  • 1. Trzeźwy kochanek wszystkich
  • 2. Konfederacja barska i widoki z zesłań
  • 3. Chłopska plica i żydowska nalewka z kołtuna
  • 4. Picie miejskie i klasztorne
  • 5. Nowa arystokracja, zielony stolik i reduty
  • 6. Stara szlachta, czyli goście jadą
  • 7. Choroba, ozdrowienie i śmierć, aby żyć
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
  • Źródła
  • Opracowania