Szczegóły ebooka

Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia

Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia

Wojciech Koronkiewicz

Ebook

Co za piękna, mądra książka! Forma? Jak to u Koronkiewicza: czasem jak powiastka dla trochę większych dzieci. Ale treść? Tu przecież jest cała mistyka Podlasia. To książka nie tyle o kontemplacji ikon, co naszego, "tutejszego", DNA: splotu nici Zachodu i Wschodu, nie do rozplątania. To tu pod Dąbrową, Orlą, Zabłudowem od wieków jest przecież i Rzym, i Kraków, i Moskwa, i Wilno i Bizancjum. Po co szukać dalej, więcej?
Żeby napisać taką książkę trzeba być stąd, z tego trzęsącego się co chwila kolejnym sporem uskoku tektonicznych płyt religii, narodów, kultur. Ale też trzeba lubić ludzi. Koronkiewicz jak nikt umie odmalować ciepłe światło niespiesznych rozmów ludzi pogranicza. Ćwierć wieku temu zostawiłem je, wyjeżdżając w rozkrzyczany świat. Dobrze wiedzieć, że ono wciąż tam jest. Teraz, kiedy ktoś mnie zapyta: "Ale co tam właściwie takiego? O czym jest to twoje Podlasie?" - po prostu podaruję mu tę książkę.
SZYMON HOŁOWNIA

Dużo tutaj Matek Boskich, zaś rowerowi poświęcił autor zadziwiająco mało uwagi, ale to chyba dlatego, że proste prawdy pociągają go bardziej niż złożone mechanizmy.
JACEK PODSIADŁO

NOTA O AUTORZE
Wojciech Koronkiewicz, urodzony w Białymstoku w kwietniu 1969 roku, syn Janusza i Danuty. Mieszkał po pół roku w Paryżu, Nowym Jorku i Warszawie, ale zawsze wracał. W Białymstoku czuje się najlepiej. Rodzina katolicka, ale dziadek prawosławny. W dodatku maszynista! Na parowozie jeździł. Jak go Babcia zobaczyła, ślub w tydzień był! Wojciech Koronkiewicz jest dziennikarzem. Kiedyś pisał wiersze i malował po ścianach. Filmy kręcił. Teraz wyprowadza psy ze schroniska. Ma piękną żonę, dwoje dzieci i kota. Jeździ rowerem.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Cudowna ikona w Supra­ślu
 • Co łaska
 • Święta Woda w Wasil­ko­wie
 • Wasil­ków
 • Tele­fon od kole­żanki
 • Hody­szewo
 • Piwo z kum­plem
 • Róża­ny­stok
 • Jaczno
 • Ja im te stare ikony maluję
 • Krynki
 • Duch na roz­sta­jach
 • Mał­żeń­stwo w podróży
 • Druga ikona Heleny
 • Pustel­nia ojca Roberta
 • Dro­hi­czyn
 • Naj­szczę­śliw­szy dzień w życiu
 • To tylko legendy
 • Kaj­dany w cer­kwi
 • Cer­kiew w Brań­sku
 • Hitle­row­ski Wawel stoi
 • Zapra­szamy do Eucha­ry­stii
 • Pros­fory nie było
 • Wilno
 • Wróg się prze­stra­szy
 • Kie­rowca cysterny dora­dza
 • Kno­rydy
 • Gruszki spa­dają na dach
 • Kot
 • Kry­noczka
 • Narewka
 • Polak zawsze na prze­kór
 • Odrynki
 • Kiedy się boją
 • Narew
 • Czczona w tajem­nicy
 • Puchły
 • Psz­czele SPA
 • Zgoda władz cen­tral­nych
 • Zabłu­dów
 • Płonka Kościelna
 • Makówka w bukie­cie
 • Dzięki Niej rzu­ci­łam pale­nie
 • Krypno
 • Pod­szepty dia­bła
 • Uro­czy­sko Święte Miej­sce
 • Stu­dzie­niczna
 • Kra­sny­bór
 • Juch­no­wiec
 • Kożany
 • Kożany  Święte Miej­sce
 • Ryboły
 • Anna leczy w sto­łówce
 • Szep­tu­cha
 • Matka Boska Jagodna
 • Miel­nik
 • Żer­czyce, Żuro­bice
 • Lipsk
 • Bia­ły­stok
 • Bia­ło­wieża
 • Rachu­nek sumie­nia
 • Z otwartą przy­łbicą
 • To nor­malne
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Tytuł: Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia
 • Autor: Wojciech Koronkiewicz
 • ISBN: 978-83-959547-3-3, 9788395954733
 • Data wydania: 2021-01-01
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1wpg
 • Wydawca: Wydawnictwo Paśny Buriat