Szczegóły ebooka

Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat

Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat

Tomasz S. Markiewka

Ebook

Rok 2020 wyraźnie pokazał, w jak marnie skonstruowanym świecie żyjemy. Pandemia COVID-19 skutecznie sparaliżowała systemy ochrony zdrowia w wielu państwach i potężnie uderzyła w światową gospodarkę. Bezlitośnie obnażyła też słabości systemu, który generując miliony bezrobotnych, innym zapewnia rekordowe zyski na giełdach.

A pandemia to dopiero początek. Katastrofa klimatyczna rozgrywa się na naszych oczach. Zmiany, o których piszą naukowcy, będą szybsze i brutalniejsze, a w dodatku nieodwracalne. Bo to, że katastrofa się wydarzy, pisze doktor Tomasz S. Markiewka, to po prostu fakt. Pytanie, czy możemy jeszcze coś zrobić?

Markiewka mówi jasno: potrzebujemy więcej polityki. Ale nie tej rozumianej jako bezsensowne przepychanki i grę interesów na szczytach władzy. Autor definiuje politykę jako wynik społecznego zaangażowania. Głosowanie w wyborach i referendach, zamiast głosowanie portfelem. Głos obywatelek i obywateli nie konsumentów. Obarczenie odpowiedzialnością tych, którzy czerpią zyski z niszczenia klimatu, a nie jednostki, których wpływ na globalną sytuację jest zerowy.

Politykę, do której robienia namawia autor, obserwowaliśmy w działaniu wielokrotnie. To dzięki niej udało się znieść niewolnictwo, wywalczyć prawa wyborcze dla kobiet i raz za razem wygrywać kolejne batalie o prawa człowieka i mniejszości. Rewolucje wydarzały się nieustannie, a kobiety i mężczyźni zmieniali świat wielokrotnie. My musimy jedynie zmienić go raz jeszcze.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • 3 × poli­tyka
 • CO2, COVID-19 i inni akto­rzy poli­tyczni
 • Greta Thun­berg ma rację
 • Zwod­ni­cze uroki demo­kra­cji kon­su­menc­kiej
 • Dobro wspólne
 • Porad­nik zbio­ro­wej spraw­czo­ści
 • Nowy Zie­lony Ład
 • Nie­uchronna zmiana
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat
 • Autor: Tomasz S. Markiewka
 • ISBN: 9788381435567, 9788381435567
 • Data wydania: 2021-03-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1wt8
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca