Helion


Szczegóły ebooka

 
Seryjne morderczynie

Seryjne morderczynie


Autentyczne życiorysy 64 kobiet, z których każda dokonała wielu zabójstw. Zero fikcji. Autor – profesjonalny psycholog i psychoterapeuta – oprócz opisania tych wstrząsających historii, poddaje je naukowej analizie klasyfikując opisane przypadki, w ramach czterech kategorii, jako: czarne wdowy, anioły śmierci, krwawe opiekunki i jadowite gospodynie. Ta unikalna w skali światowej książka opisuje seryjne morderczynie z różnych krajów i obejmuje okres od XVI wieku do końca wieku XX (trzy czwarte przypadków). Pasjonująca lektura i okazja do przemyśleń nad ludzką naturą. Niniejsze, elektroniczne, drugie wydanie tej książki zostało przez autora poprawione i uzupełnione.

WSTĘP

KULTUROWA ANOMALIA

CHARAKTERYSTYKA SERYJNYCH MORDERCZYŃ

SERYJNE MORDERCZYNIE:

Margaret Davy (1542)

Erzsebet Bathory (>1610)

Catalina de los Rfos y Lisperguer (1622–1662)

Marie Madeleine Dreux d'Aubray (1666–1670)

Daria Nikołajewna Sałtykowa (>1762)

Anna Maria Zwanziger (1808–1809)

Gessina Gottfried (1815–1828)

Patty Cannon (1802–1829)

Helene Jegado (1833– 1851)

Catherine Wilson (1856–1862)

Marie Jeanneret (1866–1868)

Lydia Sherman (>1871)

Mary Ann Cotton (1854–1873)

Maria Catherina Swanenburg (1880–1883)

Sarah Robinson (1882–1886)

Mary Ann Britland (1886)

Amelia Dyer (1883–1896)

Jane Toppan (1885–1901)

Jeanne Weber (1905–1907)

Belle Gunness (>1908)

Louise Vermilyea (1893–1911)

Ellen Etheridge (1913)

Amy Gilligan (1901–1916)

Lydia Southard (1915–1919)

Otylia Klimek (Gburek) (1914–1922)

Anna Cunningham (1919–1925)

Della Sorenson (>1925)

Martha Wise (1924–1925)

Antoinette Scieri (1924–1926)

Vera Renczi (1920–1930)

Daisy De Melker (1923–1932)

Marie Becker (>1934–1936)

Anna Marie Hahn (1933–1937)

Louise Judson (1913–1944)

Rhonda Belle Martin (1934–1944)

Caroline Grills (1953)

Nancy Doss (1943–1954)

Christa Lehman (1952–1954)

Anjette Lyles (1952–1958)

Janie Lou Gibbs (1966–1967)

Marie Noe (1949–1968)

Martha Woods (1946–1969)

Waneta Hoyt (1965–1971)

Velma Barfield (1969–1978)

Maria Velten (1963–1980)

Judy Buenoano (1971–1980)

Debra Sue Tuggle (1974–1982)

Christine Falling (1977–1982)

Martha Ann Johnson (1977–1982)

Lise Jane Turner (1979–1982)

Genene Jones (1978–1983)

Bobbie Sue Terrell (1984)

Marybeth Tinning (1972–1985)

Terri Rachals (1985–1986)

Blanche Taylor Moore (1971–1986)

Debbie Fornuto Gedzius (1972–1987)

Virginia McGinnis (1972–1987)

Dorothea Helen Puente (1982–1988)

Diana Lumbrera (1976–1990)

Aileen Wuornos (1989–1990)

Beverly Allitt (02.1991–04.1991)

Elfriede Blauensteiner (>1981–1995)

Christine Malevre (1997–1998)

Vickie Dawn Jackson (2000–2001)

NA GRANICY SERYJNEGO MORDERSTWA

BIBLIOGRAFIA