Szczegóły ebooka

Jak otworzyłem mózg. Lekcje życia od neurochirurga

Jak otworzyłem mózg. Lekcje życia od neurochirurga

Rahul Jandial

Ebook

Książka ta jest moją próbą oddzielenia neurobajek od neuronauki i pseudopewników od uzasadnionej nadziei. Chcę ci pomóc osiągać cele, które sobie wyznaczyłeś, oraz sprawić, by ani ty, ani twoi najbliżsi nie wylądowali na moim stole operacyjnym. Rahul Jandial, jeden z wielkich neurochirurgów naszych czasów, jak nikt inny wie, co kryje się w naszej głowie. Teraz swoje narzędzia wkłada do rąk tobie Pozwól autorowi zabrać się na wycieczkę do sali operacyjnej oraz w podróż w różne zakątki świata, aby obserwować wyzwania, przed którymi staje. Wydłutuj otwór w czaszce i zanurz palce w tym osobliwym narządzie, który konsystencją przypomina budyń lub pasztet. Daj się zaprosić do laboratorium, a na własne oczy zobaczysz dokonania, dzięki którym science fiction staje się rzeczywistością! Autor tej książki wie też, co zrobić, żeby w pełni wykorzystać mózgowe zasoby. Sięgnij więc do Jak otworzyłem mózg, jeśli chcesz się z pierwszej ręki dowiedzieć: Czy uprawianie tai chi zmieni cię w Einsteina, Czy częste korzystanie z elektroniki wypali ci szare komórki, Czy dzięki nauce hiszpańskiego staniesz się uważny i skupiony, Czy bujanie w obłokach uczyni z ciebie mistrza kreatywności, Czy jedzenie jabłek i fasoli zrobi z ciebie optymistę, Dlaczego lepiej nie naciskać wyznacz trasę na telefonie. Pacjenci Jandiala dowodzą, że mózg ma cudowne możliwości regeneracyjne i wyjątkową plastyczność. Choćbyś więc miał sto dwadzieścia lat, możesz mu podkręcić obroty, bo na zmiany nigdy nie jest za późno (choć im wcześniej zaczniesz, tym dłużej skorzystasz z ferrari w swojej głowie).

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • 1. Wyjąt­kowa lek­cja ana­to­mii
  • Pod czaszką
  • Płat czo­łowy
  • Płat cie­mie­niowy
  • Płat poty­liczny
  • Płat skro­niowy
  • W środku
  • Poni­żej karku
 • 2. Wię­cej niż pamięć i IQ
  • W jaki spo­sób mózg pamięta
  • Lek­cje od bak­te­rii
  • Uczące się drzewo
  • Nie tylko inte­li­gen­cja
 • 3. Sie­dli­sko języka
  • Broca i Wer­nicke
  • Two­rze­nie mapy mózgu
  • Dra­ma­tyczny wybór
 • 4. Roz­wiń swoją kre­atyw­ność
  • Iskry na prawo i lewo
  • Moja metoda pobu­dza­nia kre­atyw­no­ści
 • 5. Na mądrość, na głu­potę
  • Alko­hol
  • Kofe­ina
  • Koka­ina
  • Suple­menty diety
  • Mari­hu­ana
  • Moda­fi­nil
  • Niko­tyna
  • Sty­mu­lanty na receptę
 • 6. Prze­śpij się z tym
  • Dla­czego śpimy
  • Szyb­kie ruchy gałek ocznych
  • Błędne inter­pre­ta­cje marzeń sen­nych
  • Jak długo spać?
  • Zale­cana dłu­gość snu
  • Ciemno w nocy, jasno w dzień
  • Bez­sen­ność
  • Moje doświad­cze­nie nie­do­statku snu
  • Świa­dome śnie­nie
 • 7. Po pro­stu oddy­chaj
  • Zapiera dech
 • 8. Jak sobie radzić z ura­zami głowy
  • Groźne kon­se­kwen­cje wie­lo­krot­nego wstrzą­śnie­nia mózgu
  • Praw­dziwe zagro­że­nia fut­bolu i innych dys­cy­plin sportu
 • 9. Pożywka dla myśli
  • Dieta keto­ge­niczna
  • Dieta dla umy­słu
  • Okre­sowe gło­dówki
  • Kiedy dieta to za mało
 • 10. Jak mózg wraca do formy
  • Bez­dy­sku­syjna pla­stycz­ność
  • Ampu­ta­cja mózgu
  • Zdro­wie­nie
 • 11. Mózg bio­niczny
  • Inwa­zja drob­no­ustro­jów przez gałkę oczną
  • Głę­boka sty­mu­la­cja
  • Poko­na­nie para­liżu
 • 12. Raże­nia i mro­wie­nia
  • Ratu­nek
  • Roz­cza­ro­wa­nie
  • Odro­dze­nie
 • 13. Komórki macie­rzy­ste i nie tylko
  • Powoli, ale do przodu
  • Żywe lekar­stwa  immu­no­te­ra­pia
  • Nadzieja dla cier­pią­cych na cho­robę Alzhe­imera
  • Przy­wra­ca­nie wzroku
 • 14. Młody mózg
  • Wielka wędrówka
  • Wiel­kie dzie­siąt­ko­wa­nie
 • 15. Star­szy mózg
  • Typowe sta­rze­nie się mózgu
  • Serce i umysł
 • Posło­wie
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Tytuł: Jak otworzyłem mózg. Lekcje życia od neurochirurga
 • Autor: Rahul Jandial
 • Tytuł oryginału: NEUROFITNESS
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN: 9788382250398, 9788382250398
 • Data wydania: 2021-01-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1wtv
 • Wydawca: Wydawnictwo JK