Helion


Szczegóły ebooka

 
Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej

Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej


Praca jest rezultatem kolejnego etapu badań autora nad rolą technologii informacyjnej w prawie. Rozpoczęły się one od analiz działania podpisu elektronicznego w obrocie prawnym, w tym w handlu elektronicznym i administracji elektronicznej. Następnie koncentrowały się na zastosowaniach zaawansowanych technologii teleinformatycznych w działaniu prawa, dochodząc do hipotezy o kształtowaniu się cybernetycznej kultury prawa. Globalny zasięg elektronicznego obrotu prawnego i cybernetycznej kultury prawa uzasadnia przeniesienie badań na wyższy poziom, a mianowicie na płaszczyznę cywilizacyjną. Z tej perspektywy, w niniejszej pracy stawiane są diagnozy i formułowane prognozy dotyczące statusu prawa cywilizacji informacyjnej – infocywilizacji, zwanej także cywilizacją techniczną – technocywilizacją.

Wstęp 7

1. METODOLOGIA PRAWA 21

1.1. Badanie prawa cywilizacji informacyjnej 21

1.1.1. Kontekst badania prawa cywilizacji informacyjnej 21

1.1.2. Sposób badania prawa cywilizacji informacyjnej 27

1.1.3. Obszar badania prawa cywilizacji informacyjnej 32

1.1.4. Kierunek badania prawa cywilizacji informacyjnej 38

1.2. Nauka prawa cywilizacji informacyjnej 43

1.2.1. Wiedza naukowa na temat prawa cywilizacji informacyjnej 43

1.2.2. Redefinicja nauki prawa w cywilizacji informacyjnej 48

1.2.3. Rola nauki prawa cywilizacji informacyjnej 52

1.2.4. Dylemat nauki prawa cywilizacji informacyjnej 56

2. FILOZOFIA PRAWA 65

2.1. Elementy filozoficznej interpretacji prawa 65

2.1.1. Kontekst filozofii prawa 65

2.1.2. Przedmiot filozofii prawa 68

2.1.3. Cel filozofii prawa 73

2.1.4. Metoda filozofii prawa 75

2.2. Działy filozofii prawa 81

2.2.1. Metafizyka prawa 81

2.2.2. Antropologia prawa 86

2.2.3. Epistemologia prawa 92

2.2.4. Aksjologia prawa 98

3. RZECZYWISTOŚĆ PRAWA 106

3.1. Znaczenie terminu „prawo” 106

3.1.1. Ustalenie znaczenia prawa 106

3.1.2. Związek znaczenia prawa z państwem 109

3.1.3. Związek znaczenia prawa ze społeczeństwem 113

3.1.4. Związek znaczenia prawa z wolnością 118

3.2. Sposoby doświadczania faktów prawnych 123

3.2.1. Dostrzeganie istnienia prawa 123

3.2.2. Rozpoznanie istoty prawa 126

3.2.3. Zewnętrzne i wewnętrzne manifestowanie się faktu prawa 129

3.2.4. Osadzenie faktu prawa na fakcie ludzkim 133

4. INTERPRETACJA PRAWA 143

4.1. Postawy filozoficzne wobec zjawisk prawnych 143

4.1.1. Afirmacja prawa 143

4.1.2. Negacja prawa 148

4.1.3. Redukcja prawa 151

4.1.4. Relatywizacja prawa 155

4.2. Sposoby wyjaśniania genezy prawa 157

4.2.1. Prawo naturalnie umocowane 157

4.2.2. Prawo pozytywnie sprecyzowane 162

4.2.3. Prawo technologicznie usprawnione 165

4.2.4. Prawo integralnie rozumiane 169

5. TRANSFORMACJA PRAWA 174

5.1. Dotychczasowe prawo w cywilizacji informacyjnej 174

5.1.1. Prawo jako element cywilizacji informacyjnej 174

5.1.2. Wiedza o prawie w cywilizacji informacyjnej 179

5.1.3. Analiza prawa w cywilizacji informacyjnej 183

5.1.4. Synteza prawa w cywilizacji informacyjnej 188

5.2. Nowe prawo cywilizacji informacyjnej 192

5.2.1. Reorientacja prawa cywilizacji informacyjnej 192

5.2.2. Transformacja prawa cywilizacji informacyjnej  196

5.2.3. Charakter prawa cywilizacji informacyjnej 205

5.2.4. Istota prawa cywilizacji informacyjnej 210

Zakończenie 221

Bibliografia 226