Helion


Szczegóły ebooka

 
Filozofia cywilizacji informacyjnej

Filozofia cywilizacji informacyjnej


Zamiarem autora jest ukazanie alternatywnych potrzeb i możliwości rozwoju. Dyktatura technologiczna stała się dziś bezdyskusyjna, nawet kiedy traci na tym sam człowiek i jego człowieczeństwo. Tymczasem właściwie (w uniwersalnie sprawdzony sposób) lokując swoje nadzieje i umiejętnie kierując wysiłki, mamy wciąż szansę być kimś, być sobą i żyć u siebie. Siła dramatu narasta i trzeba się co prędzej opowiadać za życiem, aby nie dać się pochłonąć śmierci. Książka ma pomóc dostrzec i wyjawić ten dramat, nie zaś zagmatwać i zbagatelizować jego istotę.
 
Ze względu na wielorakie powiązanie i zmieniające się uwarunkowania problemów współczesnego świata, ważne jest by poniższych wypowiedzi nie wyrywać z całego ich kontekstu. Jego rozległość uniemożliwiła szczegółowe eksplikacje i egzemplifikacje. Autor wyszedł z klasycznego założenia, że sens szczegółu można dostrzec dopiero na tle znajomości ogółu. Mimo że życia nie starcza na zgłębienie wszystkich jego aspektów i fragmentów, należy zadbać o zorganizowane ukazywanie szerszych perspektyw. Z naukowego punktu widzenia trzeba dopuścić różne sposoby pozyskiwania egzystencjalnie wartościowej i fundamentalnie prawdziwościowej wiedzy.

 Wstęp 7

1. FILOZOFICZNA INTERPRETACJA CYWILIZACJI 18

1.1. Czynniki cywilizacyjne 20

1.2. Warunki cywilizacyjne 24

1.3. Rozwój cywilizacji 27

1.4. Fazy cywilizacji 31

1.5. Upadek cywilizacji 35

1.6. Kondycja cywilizacyjna 39

1.7. Rola cywilizacji 43

1.8. Sens cywilizacji 46

1.9. Poziom cywilizacji 49

1.10. Przeobrażenia cywilizacyjne 52

1.11. Kryzys cywilizacyjny 55

1.12. Prawa cywilizacyjne 60

1.13. Syntezy cywilizacyjne 63

1.14. Konflikty cywilizacyjne 67

1.15. Relatywizacja cywilizacji 72

1.16. Rewolucja cywilizacyjna 77

1.17. Wojna cywilizacyjna 81

1.18. Globalizacja cywilizacji 90

1.19. Uniwersalizacja cywilizacji 96

1.20. Przyszłość cywilizacji 101

2. FILOZOFICZNA INTERPRETACJA CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ 108

2.1. Filozofia poznania – podwójny sens 112

2.2. Filozofia bytu – informacyjna kreacja 117

2.3. Filozofia wartości – społeczna akceptacja122

2.4. Filozofia człowieka – dehumanizująca rola 129

2.5. Filozofia idei – globalistyczne uzasadnienie 138

2.6. Filozofia techniki – sztuczna implementacja144

2.7. Filozofia moralna – istota problemu152

2.8. Filozofia państwa – władza sieci 157

2.9. Filozofia języka – znak bez znaczenia 167

2.10. Filozofia wolności – pułapka zniewolenia 174

Zakończenie 181

Bibliografia 195