Helion


Szczegóły ebooka

Zostań sama w domu

Zostań sama w domu


Książka wyróżniona w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Nie zgadzam się na dorastanie. Czuję się tak, jakbym już kiedyś była dorosła. Teraz mam plan, żeby być dzieckiem.

Diana ma opaskę z kocimi uszkami, z którą nigdy się nie rozstaje, i najwspanialszą na świecie babcię zwariowaną projektantkę krzeseł. Nie ma natomiast rodziców przynajmniej w tej chwili i nie wiadomo, czy to się kiedyś zmieni.

Diana nie lubi zostawać sama w domu. Nie lubi też tajemnic. Za dużo ich było w jej dwunastoletnim życiu. Dla dziewczynki najważniejsze jest teraz poczucie bezpieczeństwa. Ale życie nie stoi w miejscu, przeciwnie robi wszystko, żeby Dianę zaskoczyć. A to niemowlęciem z agrafką w rączkach, a to psem o wdzięcznym imieniu Demon

Barbara Stenka szczecińska poetka, pisarka. Od lat współpracuje z zespołami muzycznymi (Arfik, Sklep z Ptasimi Piórami) i teatralnymi (Kostka Cukru). Jej teksty ukazywały się w Przekroju, były także śpiewane w programie TV Budzik. Laureatka wielu konkursów: im. Jana Brzechwy (2001), Festiwalu Piosenki Aktorskiej (2004) i Radia Łódź (2004).

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Zaj­rzyj na strony:
 • CZĘŚĆ I
  • Wiel­kie cię­cie
  • Cha­rak­te­ry­styczny ele­ment
  • PIERW­SZE WSPO­MNIE­NIE, czyli Wycho­dzę
  • Krze­sło­ma­nia
  • Sma­ży­ciele
  • Tele­fon
  • Jadalne złoto
  • Pyta­nia
  • Histo­ryjka o dwóch radiach
  • DRU­GIE WSPO­MNIE­NIE, czyli Mozaika
  • Opła­cal­ność
  • Pre­zent
  • Ogó­reczki
  • TRZE­CIE WSPO­MNIE­NIE, czyli Filtr
  • Dżen­tel­men z bor­su­kiem
  • Mak­si­mum
  • Uroda
  • Następna histo­ryjka o dwóch radiach
  • Pra­wie naj­lep­sze waka­cje
  • Odjazd
  • CZWARTE WSPO­MNIE­NIE, czyli Sio­stra
 • CZĘŚĆ II
  • Szóstka
  • Pokój
  • Jesz­cze jedna histo­ryjka o dwóch radiach
  • PIĄTE WSPO­MNIE­NIE, czyli Wyco­fa­nie
  • Lustro
  • Matka Boska na agrafce
  • SZÓ­STE WSPO­MNIE­NIE, czyli Tydzień iks
  • Górka miło­ści
  • D jak Domino
  • I już ostat­nia w tej opo­wie­ści histo­ryjka o dwóch radiach
  • SIÓDME WSPO­MNIE­NIE, czyli Ratu­nek
  • Zostań sama w domu
  • Weso­łych!
  • Zakoń­cze­nie
  • Podzię­ko­wa­nia
  • Notka o autorce