Helion


Szczegóły ebooka

Kompozyty ceramika-metal

Kompozyty ceramika-metal


W skrypcie przedstawiono podstawowy stan wiedzy dotyczącej kompozytów o osnowie ceramicznej, w szczególności kompozytów ceramika-metal. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące zasad projektowania kompozytów, metod ich formowania i problemów technologicznych łączenia ceramiki z metalem, budowy fazowej oraz właściwości i możliwości aplikacji. Szeroki zakres układów ceramika-metal (a nie tylko połączeń ceramiki tlenkowej z metalem) oznacza konieczność uwzględnienia różnych cech fizyko-chemicznych łączonych materiałów i ich specyficznych reakcji oraz możliwych indywidualnych połączeń. Zagadnienia te omówiono na wybranych przykładach kompozytów (głównie z układu ceramika tlenkowa-metal).

Podziękowania 6

Przedmowa 7

1. PODZIAŁ KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 9

1.1. Podział kompozytów ceramika-metal ze względu na morfologię zbrojenia 10

1.2. Podział kompozytów ceramika-metal ze względu na rozmieszczenie metalu w osnowie ceramicznej 11

2. WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 14

2.1. Właściwości wytrzymałościowe 14

2.2. Właściwości funkcjonalne 15

3. METODY WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 18

3.1. Problemy technologiczne łączenia ceramiki z metalem 19

3.2. Metody metalurgii proszków 21

3.3. Metody wykorzystujące masy lejne 25

3.4. Metody infiltracji preformy ceramicznej ciekłym metalem 27

3.5. Metody in-situ 28

3.6. Inne metody 32

4.   MIKROSTRUKTURA KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 35

5. POWIERZCHNIA MIĘDZYFAZOWA W KOMPOZYTACH CERAMIKA-METAL 44

6.   PROCESY ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE KOMPOZYTÓW CERA­MIKA-METAL 52

7.   TECHNIKI BADAWCZE WYKORZYSTYWANE DO CHARAKTERYSTYKI STRUK­TURY I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 56

7.1. Charakterystyka budowy kompozytów ceramika-metal 56

7.2. Charakterystyka parametrów fizycznych kompozytów ceramika-metal 67

7.3. Charakterystyka właściwości wytrzymałościowych kompozytów ceramika-metal 69

8. ZASTOSOWANIE KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 75

9. PERSPEKTYWY ROZWOJU KOMPOZYTÓW CERAMIKA-METAL 79