Helion


Szczegóły ebooka

Słuchanie na modlitwie

Słuchanie na modlitwie


Usłysz Boga w życiu i modlitwie to najważniejsze przesłanie niewielkiej, ale ważnej książki ojca Benedicta Josepha Groeschela, wcześniej kapucyna, później franciszkanina Odnowy. Autor pokazuje, że skupienie i uważność powinny towarzyszyć nam zarówno w trakcie wykonywania codziennych obowiązków, jak i naszych spotkań z Bogiem: na modlitwie, podczas lektury Pisma Świętego, czy na mszy świętej. Tylko wtedy, gdy wyciszymy siebie, zdolni będziemy usłyszeć to, co Pan ma nam do powiedzenia. Usłyszeć i wcielić w życie.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Podziękowania
 • Rozdział pierwszy: Słuchanie na modlitwie
  • Odpowiadanie
 • Rozdział drugi: Co to znaczy słuchać
  • Słuchanie umysłem i sercem
 • Rozdział trzeci: Słuchanie życia
 • Rozdział czwarty: Słuchanie na modlitwie słowem pisanym
  • Słuchanie Księgi
  • Czytanie psalmów i biblijnej poezji
  • Cztery duchowe sensy Pisma Świętego
  • Słuchanie ewangeliami
  • Słuchanie Chrystusa, proroków i apostołów
  • Modlić się z autorami duchowymi
 • Rozdział piąty: Słuchanie na liturgii
  • Słuchanie liturgii słowa
  • Słuchanie podczas Świętej Uczty
  • Misterium paschalne
  • Rozdział szósty
 • Rozdział szósty: Przygotowanie do kontemplacji
  • Życie kontemplacyjne
 • Spis treści

 • Tytuły: Słuchanie na modlitwie
 • Autor: Benedict Groeschel CFR
 • Tytuł oryginału: Listening at Prayer
 • Tłumaczenie: Justyna Grzegorczyk
 • ISBN Ebooka: 9788379064069, 9788379064069
 • Data wydania: 2021-01-22
 • Identyfikator pozycji: e_1x0o
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze