Szczegóły ebooka

Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Zbigniew Chyba

Ebook

Przedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie – zarówno teoretyków zarządzania, jak również menedżerów praktyków. Wpisuje się w nowatorski nurt badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw – szczególnie tych, które funkcjonują w sektorze zaawansowanych technologii. Umożliwia tworzenie pomostu między nauką a biznesem oraz takie wykorzystanie kapitału intelektualnego pracowników naukowych, które stanowi szansę na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Monografia jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Może stanowić podręcznik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych i menedżerskich, a także źródło informacji dla tych wszystkich, którzy interesują się różnymi aspektami przedsiębiorczości w Polsce.

Wprowadzenie 7

1. Przedsiębiorczość, jej przejawy i uwarunkowania 9

1.1. Istota przedsiębiorczości 9

1.2. Definicje i geneza przedsiębiorczości 10

1.3. Funkcje i modele przedsiębiorczości 13

1.4. Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce 15

1.5. Wybrane typy przedsiębiorczości 18

2. Przedsiębiorczość akademicka 23

2.1. Początki akademickiej przedsiębiorczości 25

2.2. Procesowy model przedsiębiorczości akademickiej 27

2.3. Akademicka przedsiębiorczość źródłem nowoczesnych technologii 29

3. Uniwersyteckie przedsiębiorstwa odpryskowe spin-off  32

3.1. Charakterystyka pojęcia 32

3.2. Typy przedsiębiorstw spin-off 35

3.3. Modele inkubacji i wspierania przedsiębiorstw spin-off  36

3.4. Światowe doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw akademickich 38

4. Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką w Polsce 41

4.1. Parki technologiczne 43

4.2. Inkubatory przedsiębiorczości 46

4.3. Centra transferu technologii 50

4.4. PARP jako instytucja rządowa wspierająca akademicką przedsiębiorczość 54

5. Metodyka badań. Przedsiębiorstwa akademickie w Polsce 56

5.1. Metodologia a metodyka. Metody, techniki i narzędzia badawcze 56

5.2. Metodyka przeprowadzonych badań 58

5.3. Charakterystyka przedsiębiorstw akademickich 61

6. Funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstw akademickich w Polsce w świetle wyników badań 65

6.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw 65

6.2. Konkurencyjność przedsiębiorstw akademickich 68

6.3. Przedsiębiorczość akademicka a firmy uniwersyteckie 71

7. Studia przypadków wybranych przedsiębiorstw uniwersyteckich w Polsce 75

7.1. Vigo System S.A. 76

7.2. Bioton S.A. 80

7.3. Sonomed Sp. z o. o. 82

7.4. Sonel Sp. z o. o. 84

7.5. Cynel Unipress Sp. z o. o. 87

8.   Uwarunkowania i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Pol­sce 90

 8.1. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad 90

 8.2. Główne bariery rozwoju przedsiębiorstw uniwersyteckich w Polsce 92

 8.3. Uniwersyteckie przedsiębiorstwa jako forma transferu technologii z nauki do biznesu 95

8.4. Bariery w transferze technologii z ośrodków naukowych do firm akademic­kich 98

Podsumowanie 102

Bibliografia 105

Spis tabel 109

Spis rysunków 109

 

  • Tytuł: Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce
  • Autor: Zbigniew Chyba
  • ISBN: 978-83-781-4564-6, 9788378145646
  • Data wydania: 2021-01-19
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1x1a
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej