Szczegóły ebooka

Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów

Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów

Artur Jankowiak, Mirosław Szymański

Ebook

W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy. Zaprezentowano ważniejsze reguły doboru wybranych komponentów oraz obliczania zespołów i układów dźwigów elektrycznych (ciernych cięgnowych) i dźwigów hydraulicznych. Zawarto też przykłady obliczeń i innych zagadnień (w tym formalnych), z którymi może się zetknąć inżynier mechanik pracujący w tej dziedzinie.

Przedmowa 7

Rozdział 1. Wstęp 9

1.1. Wprowadzenie 9

1.2. Krótki rys historyczny 9

1.2.1. Na przestrzeni dziejów 9

1.2.2. Rozwój mechaniki układów napędowych dźwigów elektrycznych cięgnowych 11

1.2.3. Zarys rozwoju układów napędowych i sterujących dźwigów hydraulicznych 12

1.3. Definicje urządzenia dźwigowego 13

1.4. Współczesna rola dźwigów 14

1.5. Podział dźwigów 15

1.6. Rynek dźwigowy w Polsce i w świecie 16

1.6.1. Liczba dźwigów 16

1.6.2. Ocena stanu urządzeń dźwigowych w Polsce 17

Rozdział 2. Funkcjonowanie dźwigów. Budowa i zasada działania wybranych konstrukcji 19

2.1. Podstawy analizy ruchu pasażerskiego. Zasady doboru dźwigów 19

2.1.1. Transport pomiędzy piętrami 19

2.1.2. Zagadnienia logistyczne 20

2.1.3. Usytuowanie dźwigu w budynku – pomieszczenia związane z dźwigiem 37

2.2. Ogólna budowa dźwigów elektrycznych ciernych cięgnowych 38

2.2.1. Przykłady budowy dźwigów elektrycznych 38

2.2.2. Zasada działania układu napędowego dźwigu elektrycznego ciernego 42

2.2.3. Poszczególne zespoły i elementy dźwigów elektrycznych 43

2.3. Ogólna budowa i zasada działania dźwigów hydraulicznych 46

2.3.1. Przykłady budowy dźwigów hydraulicznych 46

2.3.2. Charakterystyka wybranych układów napędowych dźwigów hydraulicznych 48

2.3.3. Siłowniki stosowane w dźwigach hydraulicznych 52

2.3.4. Budowa zespołu napędowego dźwigu hydraulicznego 58

2.3.5. Rola pozostałych zespołów dźwigu hydraulicznego 66

Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia. Elementy bezpieczeństwa dźwigów

– wybrane konstrukcje i układy 67

3.1. Bezpieczeństwo w eksploatacji dźwigów 67

3.2. Elementy bezpieczeństwa dźwigów 68

3.3. Pozostałe aspekty budowania bezpieczeństwa 97

Rozdział 4. Zasady doboru i obliczania zespołów dźwigów elektrycznych ciernych – wybrane konstrukcje i układy 111

4.1. Typowe układy dźwigów elektrycznych 111

4.2. Cięgna nośne stosowane w dźwigach elektrycznych 114

4.2.1. Liny splotkowe stalowe 114

4.2.2. Inne cięgna nośne dźwigów ciernych 119

4.2.3. Proces obliczeń lin nośnych 121

4.3. Obliczenia sprzężenia ciernego 129

4.3.1. Teoria sprzężenia ciernego 129

4.3.2. Ocena sprzężenia ciernego 132

4.4. Prowadnice. Obliczenia prowadnic kabinowych 147

4.4.1. Ogólne informacje o prowadnicach 147

4.4.2. Obliczenia prowadnic kabinowych 152

4.5. Obliczenia prowadnic przeciw wagowych 168

4.6. Obliczenia układu ogranicznika prędkości 175

4.7. Obliczenia zderzaków kabiny i przeciwwagi 178

4.8. Siły działające na konstrukcję szybu i maszynowni 180

Rozdział 5. Wybrane zasady doboru i obliczania zespołów dźwigów hydraulicznych 187

5.1. Obliczenia cięgien nośnych 188

5.2. Obliczenia siłowników 190

5.2.1. Obliczenia związane z pracą siłownika w szybie 191

5.2.2. Obliczenia ciśnień w układzie hydraulicznym dźwigu 197

5.2.3. Obliczenia wyboczenia siłowników 208

5.2.4. Obliczenia ścianek rur siłowników, elementów den i przewodów sztywnych 219

5.3. Dobór parametrów zespołu napędowego (zasilająco-sterującego) dźwigu hydraulicznego 221

5.3.1. Wyznaczanie wydajności pompy hydraulicznej 222

5.3.2. Określanie mocy silnika elektrycznego napędzającego pompę hydrauliczną 223

5.3.3. Wyznaczanie wielkości zbiornika 225

Rozdział 6. Podsumowanie 226

6.1. Aspekty prawne systemu bezpieczeństwa dźwigów 226

6.2. Uwagi końcowe 230

Literatura 232

  • Tytuł: Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów
  • Autor: Artur Jankowiak, Mirosław Szymański
  • ISBN: 978-83-815-6096-2, 9788381560962
  • Data wydania: 2021-01-20
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1x23
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej