Helion


Szczegóły ebooka

Konstrukcje nośne. Laboratorium

Konstrukcje nośne. Laboratorium


Skrypt zawiera treści obejmujące zagadnienia z zakresu wytrzymałości konstrukcji nośnych maszyn. Dotyczą one głównie weryfikacji metod obliczania naprężeń w wybranych konstrukcjach nośnych poprzez ich odniesienie do wielkości mierzonych na modelach tych konstrukcji. Omówiono także zagadnienia związane z oceną trwałości zmęczeniowej, czyli wyznaczanie charakterystyki zmęczeniowej, widma obciążeń eksploatacyjnych i trwałości.

Przedmowa 4

Ćwiczenie 1. Analiza naprężeń w modelu wysięgnika teleskopowego 5 (Hieronim Jakubczak, Artur Jankowiak)

Ćwiczenie 2. Skręcanie profili cienkościennych 18 (Artur Jankowiak, Hieronim Jakubczak, Jan Maciejewski)

Ćwiczenie 3. Analiza stanów naprężenia metodą elastooptyczną 34 (Paweł Gomoliński)

Ćwiczenie 4. Koncentracja naprężeń w elementach konstrukcji nośnych 46 (Hieronim Jakubczak, Roman Król)

Ćwiczenie 5. Obciążenia eksploatacyjne i widmo obciążeń 58 (Hieronim Jakubczak, Wojciech Sobczykiewicz, Artur Jankowiak)

Ćwiczenie 6. Krzywa Wöhlera. Ocena trwałości zmęczeniowej 74 (Hieronim Jakubczak, Wojciech Sobczykiewicz)

Załącznik A. Tensometryczna metoda pomiaru odkształceń 85 (Hieronim Jakubczak)