Helion


Szczegóły ebooka

Podstawy organizacji produkcji. Ćwiczenia

Podstawy organizacji produkcji. Ćwiczenia


Skrypt jest przeznaczony do ćwiczeń projektowych w ramach przedmiotu „Organizacja produkcji” na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Tematyka ćwiczeń obejmuje wybrane zagadnienia organizacji produkcji, rozumianej jako obszar wiedzy o procesach i systemach produkcyjnych, zarówno w sferze ich projektowania, jak i eksploatacji oraz modernizacji. Prezentowane ćwiczenia umożliwiają poznanie elementów obliczeń produkcyjno-organizacyjnych, nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania oraz utrwalenie aparatu pojęciowego z obszaru organizacji produkcji.

Przedmowa 5

Ćwiczenie 1. Obliczanie programów produkcyjnych części maszyn i zespo­łów montażowych tworzących wyroby złożone 7

Ćwiczenie 2. Obliczanie wielkości partii produkcyjnych 30

Ćwiczenie 3. Obliczanie okresu technologicznego wykonania partii wyrobów prostych 38

Ćwiczenie 4. Obliczanie zapasów międzyoperacyjnych obrotowych 56

Ćwiczenie 5. Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych w gniaz­dach o przedmiotowej specjalizacji struktury produkcyjnej 66

Ćwiczenie 6. Projektowanie wydziału – obliczenia podstawowych wielkości metodą wskaźnikową 80

Literatura 100