Helion


Szczegóły ebooka

SPC - Statistical Process Control

SPC - Statistical Process Control


Nowoczesne i otwarte na zmiany przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością wyrobów i usług. Jedną z kluczowych ról w takim systemie odgrywa SPC, czyli statystyczne sterowanie procesami. W publikacji zawarto podstawową wiedzę (wraz z przykładami zastosowania) niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w których jakość jest sprawą priorytetową. Wszystkie zawarte w pracy przykłady opracowano z wykorzystaniem programu komputerowego STATISTICA (wersja 8PL) firmy StarSoft.

PREFACE 7

SYMBOLS 8

1. SPC IN QUALITY ENGINEERING 9

2. ELEMENTS OF PROBABILITY CALCULUS AND MATHEMATICAL STATISTICS USED IN STATISTICAL PROCESS CONTROL 16

2.1. Introduction to mathematical statistics 16

2.2. Definitions of basic concepts of probability calculus and mathematical statistics used in statistical process control 17

2.3. Data presentation in SPC 25

2.4. Trust ranges of statistical parameters 27

2.5. Distributions of random variables 29

2.5.1. Characteristic of random variables 29

2.5.2. Distributions of discrete random variable 30

2.5.3. Distributions of continuous random variable 32

2.6. Random variable normality testing 35

3. PRODUCTION PROCESS STABILITY AND CAPABILITY ANALYSIS 36

3.1. Introduction to SPC 36

3.2. Requirements for production processes from quality point of view 39

3.3. Process regulation with control charts 40

3.3.1. Construction basics and types of control charts 40

3.3.2. Classic control charts 49

3.3.3. Sequential charts 60

3.3.4. Adaptative charts 68

3.3.5. Multidimensional T2 Hotelling chart 68

3.3.6. Charts for non-normal distributions 72

3.4. Process capability 73

3.5. Production process stability and capability analysis 86

4.   MEASUREMENT SYSTEMS STABILITY AND CAPABILITY ANALYSIS FOR SPC USE 95

4.1. Requirements for measurement tools and systems 95

4.1.1. Resolution 95

4.1.2. Uncertainty 96

4.1.3. Accuracy 97

4.1.4. Repeatability 97

4.1.5. Reproducibility 98

4.1.6. Stability 99

4.1.7. Linearity 99

4.2. Methodology of stability and capability analysis for measurement systems 100

4.3. Measurement uncertainty 100

4.3.1. Uncertainty and measurement error 100

4.3.2. Estimation of uncertainty of geometrical characteristics 105

4.3.3. Measurement uncertainty and tolerance range 110

4.4. Procedure 1 of measurement system valuation 112

4.5. Procedure 2 of measurement system validation (R&R method) 117

4.6. Procedure 3 of measurement system validation 124

5. SIX SIGMA METHODOLOGY 129

6. SPC IN COMPUTER AIDED QUALITY MANAGEMENT (CAQ) 139

7. SPC SUPPORTING TOOLS AND TECHNIQUES 143

7.1. Problem analysis tools in quality engineering 143

7.2. Ishikawa diagram 144

7.3. Pareto diagram 146

7.4. Flow chart 148

VOCABULARY 150

REFERENCES 154