Helion


Szczegóły ebooka

Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Miejsce techniki w rozwoju gospodarki


Celem monografii jest przedstawienie wzajemnych zależności zachodzących między gospodarką a techniką, a w tym prognozowania zmian w technice, wydarzeń ze sfery techniki szczególnie istotnych dla długookresowego rozwoju gospodarczego oraz okoliczności przyspieszających procesy inwestycyjne w gospodarce. Omówiono: znaczenie techniki dla postępu cywilizacyjnego, obecność postępu technicznego w matematycznych modelach wzrostu gospodarczego, wpływ techniki na konkurencyjność gospodarki, gospodarkę opartą na wiedzy, politykę państwa w obszarze techniki, prognozowanie rozwoju techniki, skróconą historię techniki na tle przemian w gospodarce światowej, perspektywy wdrażania nowych technologii, statystyczny obraz udziału techniki we wzroście gospodarczym oraz wpływ nauk ścisłych na rozwój nauk ekonomicznych.
 

Książka jest skierowana do ekonomistów zajmujących się analizą czynników wzrostu, wśród których znajduje się technika, inżynierów zainteresowanych następstwami rozwoju techniki w otoczeniu, jakim jest gospodarka i tworzące ją przedsiębiorstwo, oraz innych osób, dla których ważne są praktyczne problemy zastosowania osiągnięć technicznych.

Wstęp 7

1. Istota techniki i jej znaczenie dla postępu cywilizacyjnego 9

2. Technika w modelach wzrostu gospodarczego 25

3. Wpływ techniki na rozwój i konkurencyjność gospodarki 39

4. Gospodarka oparta na wiedzy 53

5. Polityka państwa w obszarze techniki 73

6. Prognozowanie rozwoju techniki 90

7. Przełomowe technologie w historii gospodarki światowej 103

8. Perspektywy wdrażania nowych technologii 118

9. Statystyczny obraz udziału techniki we wzroście gospodarczym 140

10. Wpływ nauk ścisłych na rozwój nauk ekonomicznych 156