Helion


Szczegóły ebooka

Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1

Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1


Książka „Podstawy sieci dla technika i studenta - Część 1” to kompletny zasób wiedzy w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym, poświęcony sieciom komputerowym. Autor przystępnym językiem oprócz zarysu historycznego przedstawił media i sygnały transmisyjne, począwszy od teorii, aż do zastosowań praktycznych, demonstrując również techniki ich montażu. W książce dokładnie opisano podstawy komunikacji sieciowej, zasadę działania urządzeń i usług działających w współczesnym Internecie.

Książka kierowana jest dla każdego czytelnika, nawet ze znikomą wiedzą informatyczną, chcącego zrozumieć jak działają sieci komputerowe. Przede wszystkim adresowana jest do uczniów techników informatycznych, teleinformatycznych oraz studentów IT, ponieważ zawiera odnośniki do podstaw programowych i zagadnień jakie należy opanować w trakcie całego cyklu nauki. Dodatkową pomocą w zdobywaniu wiedzy są przykłady, ćwiczenia, pytania diagnozujące wiedzę i linki w postaci kodów QR do treści źródłowych, a także zestaw samo oceniających plików *.pka symulatora sieciowego Packet Tracer.

Autorem książki jest Jakub Kubica, utalentowany, młody pasjonat sieci komputerowych oraz pozostałych zagadnień IT. W swoim dorobku posiada już komplet kwalifikacji zawodowych uprawniających go do legitymowania się dyplomem Technika Informatyka oraz dysponuje dużym zasobem certyfikatów Akademii Cisco. Jakub jest kolejnym przykładem świadczącym o tym, że warto inwestować w młode talenty, co stanowi podstawową strategię działalności wydawnictwa ITSTART.


1 WSTĘP ............................................................................................................. 11
1.1 KWALIFIKACJA INF.02 .......................................................................................... 13
1.2 KWALIFIKACJA INF.07 ORAZ INF.08 ....................................................................... 16
2 KIEDYŚ TO (NIE)BYŁO ....................................................................................... 21
2.1 INTERNET – NARODZINY......................................................................................... 26
2.1.1 Joseph Licklider ........................................................................................ 26
2.1.2 Komunikacja ............................................................................................ 27
2.1.3 Larry Roberts ........................................................................................... 29
2.1.4 ARPAnet .................................................................................................. 31
2.1.5 RFC........................................................................................................... 33
2.2 INTERNET – LATA 1970-1980 ............................................................................... 34
2.2.1 SNDMSG .................................................................................................. 34
2.2.2 FTP ........................................................................................................... 35
2.2.3 Telnet ....................................................................................................... 35
2.2.4 Rozrost sieci ARPAnet .............................................................................. 36
2.2.5 TCP/IP ...................................................................................................... 38
2.3 INTERNET – 1980-1990 ....................................................................................... 40
2.3.1 Internet staje się globalny ....................................................................... 40
2.3.2 Sieć przez telefon ..................................................................................... 42
2.3.3 BBS, FidoNet oraz Usenet ........................................................................ 44
2.4 LATA 90-TE ......................................................................................................... 46
2.4.1 Komercjalizacja sieci oraz dalsze losy NSFNET ........................................ 47
2.4.2 World Wide Web ..................................................................................... 48
2.4.3 Serwisy informacyjne, blogi oraz strony komercyjne .............................. 51
2.4.4 Pierwsze wyszukiwarki ............................................................................ 56
2.5 INTERNET W POLSCE ............................................................................................. 58
2.5.1 Czasy komunistyczne ............................................................................... 59
2.5.2 BBS w Polsce ............................................................................................ 60
2.5.3 Internet dla każdego ............................................................................... 61
2.5.4 Pierwsze strony WWW oraz usługi .......................................................... 65
2.6 NA ZAKOŃCZENIE ................................................................................................. 68
3 CZYM JEST TEN CAŁY INTERNET? ...................................................................... 73
3.1 RODZAJE SIECI ..................................................................................................... 78
3.2 INTERNET JAKO ZBIÓR ZBIORÓW – ANALOGIA DO ŚWIATA RZECZYWISTEGO ....................... 87
3.2.1 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 1 ...................................................... 94
Spis treści
4
3.3 NIE ILOŚĆ, A JAKOŚĆ – NAJWAŻNIEJSZE CECHY DOBRYCH SIECI ....................................... 95
3.3.1 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 2 ...................................................... 97
3.4 SPRAWDŹ, CZY DOBRZE TO ZROZUMIAŁEŚ .................................................................. 98
3.5 ZBIÓR, ZBIOROWI NIE RÓWNY – RODZAJE TOPOLOGII SIECIOWYCH ................................ 100
3.5.1 Topologie rozgłaszania .......................................................................... 100
3.5.2 Topologie przekazywania tokenu .......................................................... 100
3.5.3 Topologia magistrali ............................................................................. 101
3.5.4 Topologia pierścienia oraz podwójnego pierścienia .............................. 102
3.5.5 Topologia gwiazdy ................................................................................ 103
3.5.6 Topologia rozszerzonej gwiazdy ............................................................ 104
3.5.7 Topologia Hierarchiczna ........................................................................ 105
3.5.8 Topologia Siatki ..................................................................................... 106
3.6 A CO MAMY W TAKIM ZBIORZE – O RODZAJACH URZĄDZEŃ W SIECI............................... 107
3.6.1 Switch vs Router .................................................................................... 113
3.6.2 Switch vs Koncentrator .......................................................................... 116
3.6.3 Switch i Bridge – podobieństwa i różnice .............................................. 119
3.6.4 Router SOHO vs Standardowy Router ................................................... 120
3.7 KTO DO KOGO MÓWI – O RODZAJACH KOMUNIKACJI ................................................. 122
3.7.1 Omówiliśmy ........................................................................................... 126
3.7.2 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 3 .................................................... 128
3.8 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ...................................................................................... 129
3.8.1 Zadanie 1 ............................................................................................... 129
3.8.2 Zadanie 2 ............................................................................................... 129
3.8.3 Zadanie 3 ............................................................................................... 130
3.8.4 Zadanie 4 ............................................................................................... 130
3.8.5 Zadanie 5 ............................................................................................... 130
3.8.6 Zadanie 6 ............................................................................................... 131
4 MEDIA TRANSMISYJNE I TECHNOLOGIE SIECIOWE .......................................... 135
4.1 KABEL KONCENTRYCZNY – PIERWSZY NOWOCZESNY SPOSÓB NA POŁĄCZENIE Z SIECIĄ ....... 138
4.1.1 Budowa kabli koncentrycznych ............................................................. 139
4.1.2 Charakterystyka transmisji oraz dane techniczne ................................. 140
4.1.3 Zasada 5-4-3 .......................................................................................... 142
4.1.4 Wtyczki i konektory ............................................................................... 143
4.1.5 Zalety i wady ......................................................................................... 143
4.2 KABEL MIEDZIANY TYPU SKRĘTKA – KAŻDY TO WIDZIAŁ, NIE KAŻDY ZNA ......................... 144
4.2.1 Budowa kabla ........................................................................................ 145
4.2.2 Odmiany skrętki .................................................................................... 150
4.2.3 Standardy transmisji ............................................................................. 154
Spis treści
5
4.2.4 Przewody oraz wtyczki .......................................................................... 156
4.2.5 Rodzaje zakłóceń w transmisji danych .................................................. 160
4.2.6 PORADNIK – jak zrobić własną wtyczkę RJ45 ........................................ 165
4.2.6.1 Krok 1. Zdjęcie izolacji ................................................................................... 167
4.2.6.2 Krok 2. Ułożenie żył ....................................................................................... 169
4.2.6.3 Krok 3. Przycięcie przewodów ....................................................................... 171
4.2.6.4 Krok 4. Założenie wtyczki. .............................................................................. 172
4.2.7 Zalety i wady ......................................................................................... 175
4.3 ŚWIATŁOWÓD – CO W NIM TAKIEGO NIEZWYKŁEGO .................................................. 175
4.3.1 Rodzaje światłowodów i ich budowa .................................................... 181
4.3.2 Typy złączy i końcówek .......................................................................... 190
4.3.3 Standardy oraz dane techniczne ........................................................... 195
4.3.4 Zastosowanie ........................................................................................ 198
4.4 SIEĆ BEZPRZEWODOWA WI-FI .............................................................................. 199
4.4.1 Co łączy router Wi-Fi i mikrofalówkę? Jak działa komunikacja
bezprzewodowa? .................................................................................................. 202
4.4.2 Standardy Wi-Fi ..................................................................................... 218
4.4.3 Parametry sieci Wi-Fi ............................................................................ 221
4.4.4 Rodzaje sieci bezprzewodowych ............................................................ 224
4.4.5 Identyfikator sieci oraz Roaming WLAN ................................................ 226
4.4.6 Rodzaje połączeń punktów dostępowych .............................................. 230
4.4.7 Zabezpieczenia Sieci Wi-Fi ..................................................................... 234
4.4.8 Zastosowanie ........................................................................................ 241
4.5 SIEĆ BEZPRZEWODOWA WI-MAX .......................................................................... 241
4.5.1 Wymagania dla sieci MAN oraz WMAN ................................................ 243
4.5.2 Charakterystyka oraz niektóre parametry ............................................ 245
4.5.3 Standardy i wydania .............................................................................. 251
4.5.4 WiMax to … niewypał? .......................................................................... 254
4.6 TECHNOLOGIA BLUETOOTH .................................................................................. 257
4.6.1 Bluetooth – jako sieć? ........................................................................... 259
4.6.2 Topologie sieci Bluetooth ...................................................................... 259
4.6.3 Generacje Bluetooth .............................................................................. 261
4.6.4 Sposób transmisji .................................................................................. 264
4.6.5 Sposoby łączenia urządzeń .................................................................... 266
4.6.6 Kompatybilność ..................................................................................... 269
4.6.7 Bluetooth Mesh ..................................................................................... 270
4.6.8 Zalety i Wady oraz alternatywne rozwiązania ...................................... 272
4.6.9 ĆWICZENIE ............................................................................................. 273
4.7 PODSUMOWANIE TECHNOLOGII RADIOWYCH ........................................................... 274
Spis treści
6
4.8 INNE TECHNOLOGIE SIECIOWE ............................................................................... 274
4.8.1 Internet przez linie telefoniczną ............................................................ 274
4.8.2 Podczerwień (IrDA) ................................................................................ 279
4.8.3 Internet przez sieć elektryczną (PLC) ..................................................... 279
5 SKĄD URZĄDZENIA WIEDZĄ: GDZIE, JAK I DOKĄD? O ADRESIE IP .................... 285
5.1 KAŻDE URZĄDZENIE W SIECI MA ADRES IP ................................................................ 286
5.2 JAK JEST ZBUDOWANY ADRES IP W WERSJI 4? .......................................................... 287
5.3 PODZIAŁ SIECI .................................................................................................... 289
5.3.1 Dawne sposoby podziału na sieci .......................................................... 290
5.3.2 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 4 .................................................... 294
5.3.3 Nowsze sposoby podziału sieci .............................................................. 294
5.4 MASKA SIECIOWA ORAZ PODZIAŁ SIECI NA PODSIECI .................................................. 295
5.4.1 CIDR i VLSM – podział sieci na podsieci ................................................. 296
5.4.2 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 5 .................................................... 302
5.5 ADRES IP, MASKA SIECIOWA … BRAMA DOMYŚLNA? ................................................. 303
5.5.1 Protokół ARP .......................................................................................... 305
5.5.2 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 6 .................................................... 309
5.6 PROBLEM Z ADRESEM IP ...................................................................................... 310
5.7 BUDOWA ADRESU IPV6 ....................................................................................... 311
5.7.1 Rodzaje adresów IPv6............................................................................ 313
5.7.2 *Sposoby konfiguracji adresów IPv6 ..................................................... 316
5.7.3 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 7 .................................................... 322
5.8 KOMPUTER Z IPV4 VS KOMPUTER Z IPV6 ............................................................... 323
5.8.1 Mechanizm podwójnego stosu .............................................................. 324
5.8.2 Tunelowanie transmisji ......................................................................... 325
5.8.3 Translacja IPv6 na IPv4 .......................................................................... 335
5.8.4 Ćwiczenie – ustanawianie tunelu IPv6 w systemach Windows ............. 343
6 PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE – ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE PYTANIA ..... 351
6.1 W JAKI SPOSÓB DZIAŁA AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA ADRESU IP? ........................... 352
6.1.1 DHCP – podstawowe informacje ........................................................... 353
6.1.2 Zasada działania .................................................................................... 353
6.1.3 Niektóre parametry DHCP ..................................................................... 355
6.1.4 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 8 .................................................... 357
6.2 SKĄD KOMPUTER WIE, JAKI ADRES IP MA SERWER NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA? ............. 357
6.2.1 Nazwa mnemoniczna ............................................................................ 358
6.2.2 Adres domenowy – budowa i działanie ................................................. 359
6.2.3 Usługa DNS – podstawowe informacje oraz działanie .......................... 362
Spis treści
7
6.2.4 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 9 .................................................... 370
6.3 W JAKI SPOSÓB DZIAŁA PING? ............................................................................. 371
6.3.1 ICMP – opis działania ............................................................................ 371
6.3.2 Czym jest ping? ...................................................................................... 373
6.3.3 Narzędzie PING – opis parametrów ...................................................... 374
6.3.4 Tracert – opis działania ......................................................................... 378
6.3.5 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 10 .................................................. 379
6.4 W JAKI SPOSÓB MÓJ PRYWATNY ADRES IP MOŻE BYĆ ZAMIENIONY NA PUBLICZNY? ......... 380
6.4.1 NAT - Zasada działania .......................................................................... 381
6.4.2 Numer portu .......................................................................................... 384
6.4.3 Rodzaje NAT .......................................................................................... 386
6.4.4 Przekierowanie portów ......................................................................... 387
6.4.5 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 11 .................................................. 391
6.5 W JAKI SPOSÓB OTRZYMUJĘ STRONĘ INTERNETOWĄ? ................................................ 392
6.5.1 Usługa WWW ........................................................................................ 392
6.5.2 URI, URL, URN – o co chodzi? ................................................................ 393
6.5.3 WWW = HTTP + HTML + URI ................................................................. 394
6.5.4 Protokół HTTP - opis działania ............................................................... 394
6.5.5 HTTPS .................................................................................................... 399
6.6 CO TO JEST I JAK DZIAŁA SSL/TLS? ........................................................................ 399
6.6.1 SSL/TLS – wersje .................................................................................... 400
6.6.2 Działania na przykładzie połączenie HTTPS – podstawowe informacje 400
6.6.3 Certyfikat SSL ......................................................................................... 403
6.6.4 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 12 .................................................. 404
6.7 CO TO JEST TELNET ORAZ JAK DZIAŁA ZDALNE ZARZĄDZANIE? ...................................... 404
6.7.1 Protokół Telnet ...................................................................................... 405
6.7.2 Wady protokołu – wprowadzenie do protokołu SSH ............................. 408
6.7.3 Działanie protokołu SSH ........................................................................ 409
6.7.4 Ćwiczenie Packet Tracer – Zadanie 13 .................................................. 415
6.8 UDOSTĘPNIANIE I TRANSFER PLIKÓW ...................................................................... 416
6.8.1 Protokoły udostępniania zasobów vs transferu plików ......................... 416
6.8.2 Protokoły udostępniania zasobów ........................................................ 417
6.8.3 Protokół NFS .......................................................................................... 417
6.8.4 Protokół SMB ......................................................................................... 420
6.8.5 NFS i SMB – podobieństwa i różnice ...................................................... 422
6.8.6 Inne protokoły udostępniania zasobów ................................................. 424
6.8.7 Protokoły transferu plików .................................................................... 426
6.8.8 FTP vs TFTP ............................................................................................ 428
6.8.9 Sposób zabezpieczenia transferu plików ............................................... 430