Helion


Szczegóły ebooka

Zbiór zadań z podstaw teoretycznych kryptografii i ochrony informacji

Zbiór zadań z podstaw teoretycznych kryptografii i ochrony informacji


Książka jest zbiorem zadań z rozwiązaniami z podstaw teoretycznych kryptografii i kryptograficznej ochrony informacji. Poszczególne rozdziały dotyczą różnych fragmentów tej dziedziny. Rozdział pierwszy zawiera zadania z szyfrów klasycznych. Rozdział drugi koncentruje się na zagadnieniach zasadniczych dla kryptografii – teorii kongruencji i obliczeniach resztowych. Kolejne rozdziały dotyczą podstaw algebraicznych kryptografii, szyfrów symetrycznych i asymetrycznych oraz podpisów cyfrowych.

Przedmowa 6

Spis oznaczeń 8 

1. Podstawowe pojęcia kryptograficzne i szyfry klasyczne 11 

2. Podzielność i kongruencje 36 

3. Liczby pierwsze, pseudopierwsze i testowanie pierwszości 95 

4. Grupy skończone 117 

5. Pierścienie przemienne z jedynką 152 

6. Ciała skończone 161 

7. Wielomiany o współczynnikach w ciele skończonym 171 

8. Szyfry z kluczem publicznym 177 

9. Szyfry z kluczem prywatnym 195

10. Uwierzytelnianie 217

11. Funkcje skrótu 222

12. Dzielenie tajemnic 230

13. Efektywna implementacja algorytmów kryptograficznych 233

14. Zagadnienia probabilistyczne  w kryptografii 249

Literatura 264