Helion


Szczegóły ebooka

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki


Skrypt obejmuje dwa zagadnienia mechaniki sprężystych konstrukcji prętowych – wpływ dużych sił osiowych na deformacje zgięciowe ram płaskich oraz dynamikę prętów i ram płaskich. W opracowaniu dołożono wszelkich starań, aby prezentowane metody obliczeń podać w jak najprostszej formie, prowadzącej do rozwiązania wybranych zadań. Mimo że nie omówiono podstaw teoretycznych użytych metod obliczeniowych, ale też nie zredukowano metodyki rozwiązań do formalnych algorytmów.

Przedmowa 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Zginanie układów prętowych z udziałem dużych sił osiowych 11

1.1. Zginanie prętów obciążonych dużą siłą osiową. Elementy teorii 11

1.2. Postacie ugięć pręta obciążonego dużą siła osiową. Formuły metody przemieszczeń 18

1.3. Twierdzenie Bettiego i jego uogólnienia 30

1.4. Momenty i siły poprzeczne wyjściowe 33

1.5. Wyboczenie prętów 49

1.6. Pręty zginane obciążone dużą siłą osiową. Rozwiązania przykładowych zadań 58

1.7. Zginanie i utrata stateczności ram obciążonych dużymi siłami osiowymi. Elementy teorii 62

1.8. Zginanie i utrata stateczności ram obciążonych dużymi siłami osiowymi. Rozwiązania wybranych zadań 67

1.9. Obciążenie wieloparametrowe w analizie stateczności konstrukcji 106

1.10. Uwzględnienie sił osiowych spowodowanych obciążeniami zginającymi 117

Rozdział 2. Drgania układów konstrukcyjnych opisywane modelem fizycznym z jednym stopniem swobody dynamicznej 123

2.1. Drgania nietłumione. Wzór Cauchy’ego–Duhamela 123

2.2. Zadania dotyczące drgań nietłumionych 176

2.3. Zadania dotyczące drgań nietłumionych do samodzielnego rozwiązania 213

2.4. Drgania tłumione. Wzór Cauchy’ego–Duhamela 216

2.5. Metody szacowania współczynnika tłumienia 256

Rozdział 3. Drgania nietłumione układów konstrukcyjnych opisywane modelem fizycznym z wieloma stopniami swobody dynamicznej 263

3.1. Równania ruchu 263

3.2. Zagadnienie własne i wymuszenia harmoniczne 267

3.3. Transformacja modalna 270

3.4. Przykłady i zadania 271

Rozdział 4. Drgania harmoniczne konstrukcji prętowych z ciągłym rozkładem masy 352

4.1. Belka drgająca. Równania ruchu. Ortogonalność drgań własnych 352

4.2. Drgania ram z prętów niewydłużalnych. Metoda łańcucha kinematycznego 410

Literatura 444