Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej

Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej


W skrypcie omówiono teorię funkcji zmiennej zespolonej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań, równania różniczkowe oraz elementy rachunku prawdopodobieństwa i statyki matematycznej. Zamieszczono przykłady i zadania sprawdzające. Skrypt jest adresowany do studentów II roku.

Przedmowa 4

1. ANALIZA ZESPOLONA 5

1.1. Liczby zespolone i podstawowe funkcje zespolone 6

1.2. Różniczkowanie i całkowanie w dziedzinie zespolonej 40

1.3. Interpretacje funkcji holomorficznych 93

2. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE120

2.1. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego 120

2.2. Równania różniczkowe zwyczajne wyższych rzędów 157

2.3. Układy równań różniczkowych zwyczajnych 196

2.4. Uwagi o równaniach różniczkowych cząstkowych 214

3. ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃ STWA I STATYSTYKI MATEMA­TYCZNEJ 236

3.1. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa 236

3.2. Rozkłady zmiennych losowych 252

3.3. Twierdzenia graniczne 295

3.4. Elementy statystyki matematycznej 318

DODATEK. Tablice pomocnicze 351

Literatura 358