Helion


Szczegóły ebooka

Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu


Treść podręcznika dotyczy metod terapeutycznych i urządzeń technicznych stosowanych w procesie usprawniania pacjentów z niedowładem lub porażeniem narządu ruchu oraz w przypadkach amputacji kończyn. W opracowaniu przedstawiono przykłady postępowania usprawniającego oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzeń stosowanych w celu rehabilitacji narządów ruchu człowieka. Opisane zostały również zasady działania wyposażenia ortopedycznego oraz wskazania do jego zastosowania w praktyce medycznej.
Podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków biomedycznych uczelni technicznych oraz studentów fizjoterapii uniwersytetów medycznych i akademii wychowania fizycznego.

Przemowa 7

Wykaz oznaczeń i skrótów 9

Rys historyczny rehabilitacji 11

1. Rola bioinżynierii w rehabilitacji 17

1.1. Ruch i praca 19

1.2. Fizykoterapia 19

1.3. Terapia zajęciowa 20

1.4. Metody wspomagania lub zastępowania funkcji kończyn 20

2. Urządzenia mechaniczne i mechaniczno-elektroniczne stosowane w rehabilitacji 25

2.1. Protezy kończyn 26

2.1.1. Protezy kończyn górnych 27

2.1.2. Protezy kończyn dolnych 33

2.2. Zaopatrzenie ortotyczne kończyn 40

2.2.1. Zaopatrzenie ortotyczne kończyn górnych 42

2.2.2. Bierne zaopatrzenie kończyn dolnych 43

2.2.3. Zaopatrzenie aktywne w ortotyce kończyn dolnych 45

2.3. Podstawy biomechaniczne zaopatrzenia ortopedycznego 45

2.3.1. System regulacji siły reakcji podłoża (GRF control) 48

2.3.2. Funkcjonalne różnice między systemami kontroli GRF i 3PP 50

2.4. Biomechaniczne aspekty protezowania 51

2.5. Wózki inwalidzkie z napędem ręcznym i elektrycznym 52

2.5.1. Sprawność energetyczna napędu ręcznego 53

2.5.2. Dynamika wózka 55

2.5.3. Opory powietrza 58

2.5.4. Wózki z napędem elektrycznym 59

3. Wykorzystanie stymulacji elektrycznej w rehabilitacji 62

3.1. Elektroterapia 62

3.1.1. Przepływ prądu stałego przez tkankę nerwową 62

3.1.2. Leczenie prądami elektrycznymi małej częstotliwości 63

3.1.3. Prądy średniej częstotliwości 64

3.2. Elektrodiagnostyka 67

3.2.1. Prawo Hoorwega 68

3.2.2. Prawo Weissa 69

3.3. Funkcjonalna stymulacja elektryczna narządu ruchu 70

3.3.1. Wprowadzenie 70

3.3.2. Kryteria doboru i określenie punktów stymulacyjnych mięśni 72

3.3.3. Określenie parametrów impulsu do uzyskania skurczu tężcowego 72

3.3.4. Założenia do konstrukcji stymulatorów 74

3.3.5. Metody elektrostymulacji funkcjonalnej (FES) 75

3.3.6. Perspektywy rozwoju neuroprotez 90

3.4. Stymulacja jako metoda terapeutyczna 93

3.5. Stymulacja organów wewnętrznych w przypadkach urazów kręgosłupa 95

3.5.1. Stymulacja pęcherza moczowego 95

3.5.2. Stymulacja przepony 96

3.5.3. Stymulacja wzrostu kostnego 97

4. Mechanoterapia 98

4.1. Wyciąg szyjny pętlowy 98

4.2. Wyciąg lędźwiowy 101

4.3. Rehabilitacyjne urządzenia treningowe kończyny górnej 103

4.4. Urządzenia do wspomagania lokomocji oraz treningowe w rehabilitacji kończyn dol­nych 107

4.4.1. Systemy do wspomagania lokomocji 107

4.4.2. Urządzenia ortopedyczne do odtwarzania czynności lokomocyjnej oraz rehabili­tacji narządu ruchu 112

5. Postępowanie usprawniające, trening stymulacyjny i zabiegi fizykoterapeutyczne 119

5.1. Ruch i ćwiczenia 119

5.2. Ćwiczenia bierne 120

5.3. Ćwiczenia redresyjne 120

5.4. Trening stymulacyjny 121

5.5. Ćwiczenia czynne 121

5.6. Zabiegi fizykoterapeutyczne 123

6. Analiza, ocena ruchu i chodu człowieka 133

6.1. Wprowadzenie 133

6.2. Chód człowieka i wzorzec chodu 136

6.3. Badanie chodu, analiza chodu w warunkach klinicznych 142

6.4. Analiza chodu 143

6.5. EMG w badaniu chodu 146

6.6. Systemy laboratoryjne 148

6.7. Modele symulacyjne 150

7. Elektromiografia w diagnostyce oraz w ocenie postępów rehabilitacji 152

7.1. Wprowadzenie 152

7.2. Pomiar prędkości przewodnictwa we włóknach nerwowych 156

7.3. Pomiar czasu refrakcji 160

8. Ergonomia 161

8.1. Ocena wydatku energetycznego podczas pracy 161

8.1.1. Pomiar sprawności wykonywania pracy przez organizm 163

8.1.2. Określenie wydatku energetycznego metoda gazometryczną 164

8.1.3. Określenie wydatku energetycznego na stanowisku pracy 166

8.2. Powstawanie dolegliwości i urazów narządu ruchu w czasie pracy i profilaktyka 168

Literatura 170