Helion


Szczegóły ebooka

Danton - Robespierre Rozważania o rewolucji francuskiej 1789-1795

Danton - Robespierre Rozważania o rewolucji francuskiej 1789-1795

Rewolucja francuska z 1789 roku doczekała się miana Wielkiej. Od początku wzbudzała kontrowersje, wokół niej i jej bohaterów toczyło się  wiele dyskusji, a nawet sporów. Oliwy do ognia dolał marksizm, który w rewolucjach dostrzegł źródło postępu. Pomijano lub umniejszano jej negatywne aspekty, a szukano przyczyn klęski oraz próbowano znaleźć w niej „metodologię” przyszłej rewolucji, która zakończy się zwycięstwem „ludu”.


Książka „Danton i Robespierre…” ukazuje tę francuską rewolucję z odmiennej perspektywy. Autor dostrzega jej nieuchronność, wynikała bowiem z bankructwa – nawet w sensie dosłownym – poprzedniego systemu, ale ukazuje, że nie mogła przynieść pozytywnych zmian. Przez pryzmat jej głównych bohaterów, zwłaszcza Dantona i Robespierre’a zauważamy, że zarówno oni, jak i rewolucja wkraczali na drogę zbrodni. Stopniowa militaryzacja mas musiała w konsekwencji prowadzić do dyktatury, a później przywrócenia monarchii. Idee wolności, równości, propozycje zniesienia kary śmierci, próby odrzucenia wojen… Prawa Człowieka... Wszystkie te wartości zostały w trakcie tej rewolucji odrzucone. Czy w imię wyższych wartości, czy egoistycznych ludzkich ambicji…?

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Kilka słów wstępu
 • Danton - Robespierre
 • Zakończenie
 • Przypisy
 • Bibliografia

 • Tytuł: Danton - Robespierre Rozważania o rewolucji francuskiej 1789-1795
 • Autor: Piotr Kotlarz
 • ISBN Ebooka: 978-83-950-8399-0, 9788395083990
 • Data wydania ebooka: 2021-02-04
 • Identyfikator pozycji: e_1y0i
 • Wydawca: E-bookowo