Helion


Szczegóły ebooka

Widziadła świadectwa z zaświatów

Widziadła świadectwa z zaświatów


Widziadła świadectwa z zaświatów- to reporterska podróż do nawiedzonych miejsc oraz domów, które zasiedliły zjawy. To relacje świadków o pojawiających się tam widmach, widziadłach, duchach oraz demonach.

Janusz Szostak odwiedził kilkadziesiąt takich miejsc, zmierzając śladem niewyjaśnionych zdarzeń oraz zjawisk paranormalnych. Rozmawiał z osobami, które zetknęły się ze zjawami bądź były świadkami zdarzeń, które nie sposób wyjaśnić. Odwiedził ludzi, w których domach zadomowiły się zjawy, z którymi przyszło im walczyć. Opowiada też o klątwach, które stały się przyczynami tragedii.

W tej książce znajdziecie także rozmowy z osobami, które na co dzień mają kontakty z duchami: jasnowidzami, mediami, egzorcystami, oraz hipnoterapeutą. Oni także opowiedzą o swoich doświadczeniach z duchami, i o tym, jak ich się pozbyć.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Joanna i demony
 • Klą­twa rodu von Tre­skow
 • Zagłada rodziny ogrod­nika
 • Dusza trak­tuje ciało jak śmie­cia
 • Widma w domu jasno­wi­dza
 • Goście z zaświa­tów
 • Grób, który pękł z roz­pa­czy
 • Wieś wisiel­ców
 • Augu­stow­skie noce
 • Zmarli cza­sami mi dzię­kują
 • Droga duchów na skraju pusz­czy
 • Ten dom żąda krwi
 • Duchy szep­czą mi do ucha
 • Z notat­nika pogromcy duchów
 • Śmierć nie ma zna­cze­nia
 • Demon wyrwał mi krzyż
 • Uwal­niam ludzi od duchów
 • Góra samo­bój­ców
 • Klą­twa Willi Chi­mera
 • Coś go cią­gnęło na cmen­ta­rze
 • Sługa sza­tana
 • Dia­beł nie zna się na żar­tach
 • Koszula topielca
 • Demo­niczny opie­kun
 • Ducha trzeba wku­rzyć
 • Zjawa w roli szpiega
 • Auto­sto­po­wicz
 • Kac­pe­rek prze­wi­dział wła­sną śmierć
 • Upiory z pała­co­wych kom­nat
 • Łącz­nicy świa­tów
 • Duszom należy poma­gać
 • Duchy z sąsiedz­twa
 • Komu bije zato­piony dzwon
 • Zdję­cia