Helion


Szczegóły ebooka

Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty...

Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty...

Kilka tematów znalazło wyraz monografii. Można wśród nich między innymi wskazać następujące: kwestia pogranicza w piśmiennictwie artystycznym, kulturowe zjawiska marginalne oraz ich manifestacje w literaturze, główny nurt a/i nisza, różnie pojmowana nie/normatywność, przenikanie, kolażowość, mgławicowość gatunków, stylów, dyskursów, przemiany kategorii podmiotowości (np. posthumanizm, transhumanizm). Wszystko to można postrzegać jako pozostałości, resztki, odpadki jako nową perspektywę opisu świata, wyraz licznych przeobrażeń systemowych języka, stylu, dyskursu artystycznego.

  • Tytuł: Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty...
  • Autor: Red. Artur Rejter
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3945-0, 9788322639450
  • Data wydania ebooka: 2021-02-09
  • Identyfikator pozycji: e_1yd8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego