Helion


Szczegóły ebooka

Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych

Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym (Rozwój sieci teleinformatycznych) przedstawiono, mający miejsce w ostatnich latach, rozwój sieci teleinformatycznych prowadzący do pojawienia się koncepcji sieci kognitywnych.
W rozdziale drugim (Zagrożenia dla sieci teleinformatycznych) podjęto próbę systematyzacji zagrożeń dotyczących sieci teleinformatycznych pracujących w różnych warunkach eksploatacyjnych. W rozdziale trzecim (Ogólna charakterystyka zaufania) przedstawiono pojęcie zaufania w aspekcie filozofii, socjologii, polityki, zarządzania i systemów wieloagentowych. W rozdziale czwartym (Zaufanie w środowisku technicznym) omówiono możliwości stosowania do opisu zaufania różnych narzędzi matematycznych, m.in. wnioskowania bayesowskiego, teorii gier i zbiorów rozmytych. W rozdziale piątym (Rola zaufania w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych) przedstawiono zastosowanie pojęcia zaufania do analizy funkcjonowania sieci teleinformatycznych. Zaproponowano sposób formalizacji pojęcia zaufania w oparciu o parametry techniczne opisujące funkcjonowanie sieci teletransmisyjnych. W rozdziale szóstym (Odporność sieci teleinformatycznych) omówiono pojęcie odporności sieci teleinformatycznych oraz związane z nią procedury oceny pogorszenia jakości pracy sieci. W rozdziale siódmym (Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych) przeprowadzono analizę podatności głównych elementów składowych sieci teleinformatycznych na cyberzagrożenia.
Rozdział ósmy (Kontrola i sterowanie w sieciach teleinformatycznych) zawiera omówienie cyklu życia sieci teleinformatycznych oraz propozycję
metody testowania sieci. W rozdziale opisano możliwości realizacji wybranych metod służących do zabezpieczania transmitowanego sygnału przed różnego typu intencjonalnymi i nieintencjonalnymi zagrożeniami.

Wstęp 7

Rozdział I. Rozwój sieci teleinformatycznych 11

Rozdział II. Zagrożenia dla sieci teleinformatycznych 20

Rozdział III. Ogólna charakterystyka zaufania 32

Rozdział IV. Zaufanie w środowisku technicznym 42

Rozdział V. Rola zaufania w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych 57

Rozdział VI. Odporność sieci teleinformatycznych 72

Rozdział VII. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych 84

Rozdział VIII. Kontrola i sterowanie w sieciach teleinformatycznych 97

Podsumowanie 122

  • Tytuł: Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych
  • Autor: Krzysztof Perlicki
  • ISBN Ebooka: 978-83-8156-168-6, 9788381561686
  • Data wydania ebooka: 2021-02-10
  • Identyfikator pozycji: e_1ye6
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej