Helion


Szczegóły ebooka

Niezasłużona przychylność

Niezasłużona przychylność


Przyjmij dziś niezwykłą szansę na szczęśliwe życie!


Bóg pragnie, abyś odniósł sukces na każdej płaszczyźnie życia!
A z Jego obecnością to jest osiągalne.
Jego łaska lub niezasłużona przychylność mogą otworzyć wiele drzwi i sprawić, że znajdziesz się w odpowiednim miejscu i czasie, by otrzymać Jego błogosławieństwa. Nawet jeśli brakuje ci niezbędnych kwalifikacji, Jego niezasłużona przychylność będzie twoją siłą napędową.

Odkryj dzięki Niezasłużonej przychylności jak wszystko, czego dotkniesz stanie się błogosławione i będziesz mógł cieszyć się właściwym sukcesem.

Poznaj to, czego Jezus dokonał dla ciebie na krzyżu i w jaki sposób, dzięki Jego doskonałej ofierze, możesz wieść zwycięskie życie jako umiłowany Boga. Pełna prawd nowego przymierza na temat Bożej niezasłużonej przychylności oraz dostępu do niej dzięki skończonemu dziełu Jezusa, Niezasłużona przychylność jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto pragnie wieść dobre życie – według Boga. Nadszedł czas, abyś przestał polegać na sobie i własnych dążeniach, lecz w kwestii wszelkiego sukcesu w życiu zaufał tylko Jezusowi.

Zacznij urzeczywistniać marzenia, które Bóg zrodził dziś w twoim sercu!

Na Bożą definicję sukcesu nie składa się to, co masz, a raczej kogo posiadasz! To obecność Pana w twoim życiu czyni cie szczęśliwym! Niezasłużona przychylność Jezusa ochroni cię i obdaruje, spowoduje
twój rozwój, przywróci zdrowie oraz sprawi, że osiągniesz pełnie. Dzięki Jego niezasłużonej przychylności będziesz cieszyć się sukcesem wykraczającym poza twoją wrodzoną inteligencję, kwalifikacje i zdolności!

Łaska (Boża przychylność) i pokój (czyli niezwykły dostatek, całe niezbędne dobro, wszelka duchowa pomyślność i wolność od leków, burzliwego gniewu i moralnych konfliktów) niech się wam rozmnoża przez (pełne, osobiste, dokładne i właściwe) poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

- Drugi List Piotra 1:2, Amplified Bible (AMP)

 • dedykacje
 • wstęp
 • Rozdział 1 - Definicja sukcesu
  • Sukces jest wynikiem tego, kogo posiadasz
  • Zadaniem Boga jest ocalenie ciebie
  • Jezus jest Emmanuelem, wszechmogącym Bogiem z nami
  • Wyznawaj Jego obecność i dostrzegaj Jego siłę
 • Rozdział 2 - Wszystko, czego dotkniesz, będzie błogosławione
  • Kryzys? Jezus cię uratuje
  • Józef oczko w głowie swego ojca
  • Józef zdradzony przez swych braci
  • Kiedy Pan jest z tobą, to nie jest koniec
  • Boża obecność we wszystkim, co czynimy
  • Nawet poganin Potifar mógł to dostrzec
  • Pragnienie osiągnięcia Jezusowych wyników
  • Nie nasze czyny, lecz Boża niezasłużona przychylność
  • Bez Niego nie damy rady. Bez nas On nie zechce
 • Rozdział 3 - Bezpieczny w obliczu sukcesu
  • Ewangelia Jezusa Chrystusa przynosi cudowne uzdrowienie i dobrobyt
  • Aby być bezpiecznym w obliczu sukcesu skupiaj wzrok na Jezusie
  • Różnica pomiędzy Bożą niezasłużoną przychylnością a faworyzowaniem
  • Trwaj w żywej relacji z Jezusem i podążaj Jego ścieżkami
 • Rozdział 4 - Sukces bez względu na okoliczności
  • Nie możesz zasłużyć na Bożą przychylność, gdyż ona jest darem
  • Boska zamiana
  • Nie oceniaj Bożej obecności i niezasłużonej przychylności na podstawie okoliczności w twoim życiu
 • Rozdział 5 - Praktykowanie obecności Jezusa
  • Bóg jest z tobą, by uczynić cię szczęśliwym, a nie szukać winy w tobie
  • Boża miłość do ciebie jest osobista, gorliwa i głęboka
  • Dostrzegaj Jezusa we wszystkim, co robisz
  • Gdy praktykujesz obecność Jezusa, zostajesz namaszczony Jego chwałą, pięknem i siłą
  • Praktykuj obecność Jezusa w swojej karierze
  • Praktykuj obecność Jezusa, dziękując Mu i doceniając Go
  • Poznaj swojego dowódcę naczelnego
 • Rozdział 6 - Twoje prawo do Bożej niezasłużonej przychylności
  • Sprawiedliwość w Chrystusie jest twoim prawem do Bożej niezasłużonej przychylności
  • Właściwa definicja sprawiedliwości
  • Twoja sprawiedliwość jest darem, a nie zapłatą za zasługi
  • Głos oskarżyciela
  • Boża przychylność jest odpowiedzią w najbardziej niechlubnych chwilach twojego życia
 • Rozdział 7 - Boży pokój źródłem twojego sukcesu
  • Spokój w samym środku burzy
  • Zacznij dzień z Jezusem
  • Miej czujność nad tym, co oglądają twe oczy i słyszą twe uszy
  • Przyjmij shalom Jezusa w każdym niespokojnym momencie twojego życia
  • Pokój, który daje ci Jezus, przygotowuje cię na sukces w życiu
 • Rozdział 8 - Zobowiązany przymierzem, by odnieść sukces w życiu
  • Bóg uznał Stare Przymierze Prawa za wadliwe
  • Poznaj swoje prawa pod przymierzem w Chrystusie
  • Właściwy podział Starego i Nowego Przymierza
  • Miejsce prawa po tej stronie krzyża
  • Czerp z duszpasterstwa Nowego Przymierza
  • Wszystko, co usłyszysz, sprawdź w kontekście Słowa Bożego
 • Rozdział 9 - Przymierze niezasłużonej przychylności zawarte z nami przez Boga
  • Zasadnicza różnica pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem
  • Abrahamowe Przymierze łaski
  • Zamiana przymierzy
  • Warunki Starego Przymierza
  • Prawo jako cień przyszłych dóbr
 • Rozdział 10 - Udoskonaleni dzięki niezasłużonej przychylności
  • Nikt nie może zostać usprawiedliwiony przez Prawo
  • Prawo podsyca grzech
  • Prawo zostało przybite do krzyża
  • Siła do tego, by więcej nie grzeszyć
 • Rozdział 11 - Przemiana przyszłego pokolenia
  • Wystrzegaj się pokusy dzięki Bożej łasce
  • Spotkanie z Jezusem prowadzi do wypełnienia Prawa
  • Pokonani przez brak wiedzy
  • Przemiana poprzez objawienie
  • Ocaleni dzięki miłości Jezusa
 • Rozdział 12 - Nasza rola w Nowym Przymierzu
  • Warunki Nowego Przymierza
  • Miłość jest wypełnieniem Prawa
  • Zdanie, dzięki któremu Nowe Przymierze działa
  • Nasza rola w Nowym Przymierzu łaski
  • Co to znaczy wierzyć w Jezusa?
  • Moc krwi Jezusa
  • Uwolnij się od oskarżycielskiego umysłu
  • Sianie i zbieranie plonów w Nowym Testamencie
  • Twoje przebaczenie oparte jest na Jego nieskazitelnej ofierze
  • Dlaczego objawienie waszego przebaczenia jest tak istotne
  • Różnice pomiędzy Starym Przymierzem Prawa i Nowym Przymierzem łaski
 • Rozdział 13 - W jaki sposób wartość niezasłużonej przychylności jest zaniżana?
  • Niewłaściwa wiara zaniża wartość Bożej łaski
  • Czy musimy wyznać nasze grzechy, aby otrzymać przebaczenie?
  • Paweł nie pisał o wyznawaniu grzechów
  • Pierwszy List św. Jana został napisany do gnostyków
  • Czy całkowite przebaczenie daje przyzwolenie na grzech?
 • Rozdział 14 - Klucz do właściwego sukcesu
  • Niekoniecznie każdy awans jest najlepszą rzeczą, której chce dla ciebie Bóg.
  • Strach pozbawia cię twojego dziedzictwa w Chrystusie
  • Nie bój się opinii innych ludzi o tobie
  • Medytuj nad Słowem Bożym
  • Rozmyślaj o Jezusie, Słowie, które stało się ciałem i doświadczaj właściwego sukcesu
 • Rozdział 15 - Człowiek błogosławiony a człowiek przeklęty
  • Człowiek przeklęty to ten, który polega na człowieku
  • Obraz człowieka błogosławionego
  • Jedyna droga wiernego do klątwy
  • Definicja człowieka błogosławionego według króla Dawida
 • Rozdział 16 - Podążając w błogosławieństwie Abrahama
  • Błogosławieństwo Abrahama
  • Boża obietnica dana Abrahamowi
  • Jesteś dziedzicem świata
  • Bycie dziedzicem świata to także błogosławieństwa materialne
  • Na twoje błogosławieństwa składają się zdrowie i przywrócenie młodości
 • Rozdział 17 - Stając się dziedzicem świata
  • Właściwe życie jest wynikiem właściwej wiary
  • Wykorzystaj swą wiarę, by zaufać, że jesteś sprawiedliwy w Chrystusie
  • Zobacz kres wpływu szatana na twoje życie
  • Sprawiedliwość, która jest z wiary, przemawia
  • Nie można utracić bliskości z Bogiem
  • Bądź świadomy sprawiedliwości i doświadczaj błogosławieństwa Abrahamowego
 • Rozdział 18 - Koncentracja na sobie samym a skupianie się na Chrystusie
  • Ukojenie w skończonym dziele Jezusa
  • Moc skupienia się na Jezusie
  • Postaw Jezusa na pierwszym miejscu w życiu, a wszystkie błogosławieństwa będą ci dodane
  • Jak spożywać chleb życia każdego dnia
  • Uczyń jedyną potrzebną rzecz
  • Usłysz aktualne słowo, które Bóg przygotował dla ciebie
 • Rozdział 19 - Modlitwa anonimowego sługi
  • Bóg wybiera słabych, by zawstydzić mocnych
  • Bóg zesłał pastuszka, by pokonał filistyńskiego wojownika
  • Nie lekceważ dnia małego początku
  • Boża definicja pokory
  • Właściwe miejsce, właściwy czas
  • Pierwszy zapis o qarah w Biblii
  • Historia Rut
 • Rozdział 20 - Boża mądrość drogą do sukcesu
  • Przekonaj się o mądrości Chrystusa objawionej w czynie
  • Jesteś w Chrystusie
  • Mądrość jest rzeczą najważniejszą
  • Duch mądrości
  • Sekret mądrości Salomona
  • Mądrość sprawi, że docenisz obecność Jezusa
  • Mądrość i długie życie
  • Boża mądrość przynosi awans
 • Rozdział 21 - Obficie błogosławiony, hojnie obdarzony łaską i głęboko umiłowany
  • Boska zamiana na krzyżu
  • Jak wzrastać w Bożej niezasłużonej przychylności
  • Historia Estery
  • Uzyskanie względów nie oznacza końca problemów
  • Uzyskanie względów nie oznacza, że wszyscy będą cię lubić
  • Dopasowywanie Bożej przychylności do swoich indywidualnych potrzeb w życiu
  • W jaki sposób Boża przychylność mnie ocaliła
 • Rozdział 22 - Sekret umiłowanych
  • Chcę
  • Przyjdź do Jezusa taki, jaki jesteś
  • Hojnie obdarzony przychylnością w Umiłowanym i podobający się Bogu
  • Zawsze pamiętaj, że jesteś umiłowanym Boga
  • Bóg nigdy nie pogniewa się na ciebie
  • Bliskość Boga w Umiłowanym
  • Ochrona w Umiłowanym
  • Świadomość Bożego umiłowania twoim codziennym pokarmem
  • Ponieważ Bóg tak bardzo cię umiłował
 • Informacje o książce