Helion


Szczegóły ebooka

 
Lęk off

Lęk off


Czujesz się zakładnikiem swojego lęku i niepokoju? Wydaje ci się, że wiele cię omija? Masz wrażenie, że cały czas stoisz gdzieś na uboczu, zamiast być w centrum własnego życia? Niewielu dorosłych dostrzega, że twoje nastoletnie życie to nie idylla. Wiąże się z nim mnóstwo obowiązków i to nie tylko tych szkolnych i rodzinnych. Już sam ich natłok bywa trudny do zniesienia, a do tego dochodzą jeszcze często skomplikowane relacje z rówieśnikami i niełatwe funkcjonowanie w mediach społecznościowych. A kiedy pojawia się stres i niepokój, spirala negatywnych emocji zaczyna się nakręcać. Może żołądek zwija ci się nagle w supeł, serce wali jak oszalałe, tracisz oddech? Może dosłownie paraliżuje cię świadomość, że masz wyjść na zewnątrz albo powiedzieć coś głośno? A może nawracające myśli każą ci w kółko wykonywać jakieś czynności? Oto twoja pierwsza pomoc! Poznaj i wypróbuj praktyczne ćwiczenia i techniki radzenia sobie ze stresem i lękiem, a także sposoby na pozbycie się negatywnych myśli zamieszczone w tej książce. W Lęk off znajdziesz: Testy zwiększające samoświadomość i ćwiczenia, które pomagają lepiej zrozumieć własny lęk Narzędzia pokonywania lęku oraz praktyczne strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość i smutek Niezależnie od sytuacji ta książka uspokaja, dostarcza informacji i przynosi korzyści!

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Roz­dział 1. <strong>Możesz wytre­no­wać swój mózg na nowo</strong>
 • Roz­dział 2. <strong>Zwią­zek mię­dzy cia­łem a umy­słem</strong>
 • Roz­dział 3. <strong>Radze­nie sobie z trud­nymi emo­cjami</strong>
 • Roz­dział 4. <strong>Zmień swoje myśli</strong>
 • Roz­dział 5. <strong>Zakwe­stio­nuj swoje zacho­wa­nia</strong>
 • Zakoń­cze­nie
 • Aneks
 • Źró­dła
 • Przy­pisy
 • Podzię­ko­wa­nia