Helion


Szczegóły ebooka

Droga cierpienia Niewinnego

Droga cierpienia Niewinnego


Chrześcijanie od wieków podejmowali wysiłek towarzyszenia Jezusowi w strasznych godzinach Jego męki, bo przecież, gdy się kogoś kocha, to się go nie porzuca, gdy cierpi. A może Chrystus nie życzy sobie naszego współczucia? Czy On, Niewinny, który idzie drogą krzyżową, tocząc wewnętrzną walkę, może znaleźć jakiekolwiek pocieszenie w miłości winnych Jego cierpienia? Przecież tak bardzo różnimy się od Niego, a nasze przeżywanie zła jest całkowicie inne niż Jego my jesteśmy oswojeni ze złem, a On go nie zna.

Ta książka, poprzez naśladowanie postawy Jezusa, uczy podejścia z podniesioną głową i nadzieją także do naszego cierpienia. Zaprasza do refleksji i inspiruje do nawiązania jeszcze głębszej relacji z Chrystusem. Koniec końców uczy towarzyszyć jedynemu prawdziwie Niewinnemu w drodze cierpienia, która okazuje się drogą tryumfu.

 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Konteksty
 • ROZDZIAŁ DRUGI: O niewinności
 • ROZDZIAŁ TRZECI: Niewinność Jezusa
 • ROZDZIAŁ CZWARTY: Droga Baranka
 • SPIS TREŚCI

 • Tytuły: Droga cierpienia Niewinnego
 • Autor: Maria Szamot
 • ISBN Ebooka: 9788379064694, 9788379064694
 • Data wydania: 2021-02-24
 • Identyfikator pozycji: e_1ynw
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze