Szczegóły ebooka

Śluby milczenia. Nadużywanie władzy za pontyfikatu Jana Pawła II

Śluby milczenia. Nadużywanie władzy za pontyfikatu Jana Pawła II

Gerald Renner, Jason Berry

Ebook

Wznowienie wstrząsającego reportażu ukazującego bezkarność Kościoła katolickiego.

Prywatny detektyw diecezji chicagowskiej przeszukuje przed procesem śmieci ofiary, by znaleźć na nią haka. Papież, który nie staje po stronie ofiar, lecz zaleca duchownym milczenie. Kontrowersyjny Legion Chrystusa założony przez narkomana i gwałciciela chronionego przez Watykan.

Jason Berry i Gerald Renner odsłaniają skrzętnie ukrywane mechanizmy działania hierarchów kościelnych, które kojarzą się raczej z organizacją przestępczą, niż instytucją religijną. Naginanie prawdy, wpływanie na zeznania świadków, zmowa milczenia, szantaż, korupcja czy niszczenie dowodów to tylko wierzchołek góry lodowej. Kościelne procedury uniemożliwiają dojście do prawdy, a udokumentowane skargi giną w watykańskich urzędach. Kłamstwo i zapłata za milczenie, to zwyczajowa metoda postępowania hierarchów kościelnych. Dobro ofiar nie interesuje nikogo. Liczy się tylko Kościół.

Na potrzeby nowego wydania autorzy uzupełnili książkę o dodatkowy rozdział skierowany do polskiego czytelnika.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Pro­log
 • Ody­seja Tho­masa Doylea
  • Być księ­dzem
  • O czym się nie mówiło
  • Wygna­nie i odnowa
  • Czas soli­dar­no­ści
  • Jan Paweł II prze­rywa mil­cze­nie
  • Wspo­mnie­nia o kar­dy­nale
 • Droga Legionu Chry­stusa
  • Ewan­ge­li­za­cja z ukry­cia
  • Mit zało­ży­ciela
  • Wojna z wro­gami wewnętrz­nymi
  • Legion broni ojca Maciela
  • W sądach Waty­kanu
 • Świad­ko­wie ludu bożego
  • Przy­mus reli­gijny
  • Orto­dok­sja i oszu­stwo
  • Ame­ry­kań­skie boje Legionu
  • Waty­kan nagich prawd
 • Epi­log
 • Moralna dyna­mika pon­ty­fi­katu
 • Podzię­ko­wa­nia
 • O auto­rach
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Śluby milczenia. Nadużywanie władzy za pontyfikatu Jana Pawła II
 • Autor: Gerald Renner, Jason Berry
 • Tytuł oryginału: Vows of silence. The Abuse of Power in the Papacy of John Paul II
 • Tłumaczenie: Barbara Stanosz
 • ISBN: 9788381439688, 9788381439688
 • Data wydania: 2021-02-22
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1yu8
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca