Helion


Szczegóły ebooka

Chcę widzieć Jezusa

Chcę widzieć Jezusa


Medytacje zawarte w Chcę widzieć Jezusa obejmują wydarzenia od chrztu w Jordanie aż po uroczysty wjazd do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Czytelnik zostaje postawiony w roli krytycznego obserwatora, który przypatrując się Cieśli z Nazaretu, podobnie do współczesnych Mu Żydów, ma szansę stopniowo rozpoznawać w Nim Syna Bożego. Pełno tu trafnych spostrzeżeń na temat ludzkiej natury, zachowań i relacji, które odsłaniają bez ugrzecznienia żywy i prawdziwy obraz Jezusa.

 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Chrzest i kuszenia na pustyni
 • ROZDZIAŁ DRUGI: Wesele w Kanie
 • ROZDZIAŁ TRZECI: Jezus w Nazarecie
 • ROZDZIAŁ CZWARTY: Cudowny połów ryb
 • ROZDZIAŁ PIĄTY: Nikodem
 • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Uzdrowienie paralityka
 • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Wybór Dwunastu
 • ROZDZIAŁ ÓSMY: Nawrócona grzesznica
 • ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: Burza na jeziorze. Opętany z Gerazy
 • ROZDZIAŁ DZIESIĄTY: Jezus i Samarytanka
 • ROZDZIAŁ JEDENASTY: Powrót apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba
 • ROZDZIAŁ DWUNASTY: Jezus chodzi po jeziorze
 • ROZDZIAŁ TRZYNASTY: Przemienienie Chrystusa na górze Tabor
 • ROZDZIAŁ CZTERNASTY: Wiara kobiety kananejskiej
 • ROZDZIAŁ PIĘTNASTY: Marta i Maria
 • ROZDZIAŁ SZESNASTY: Uzdrowienie chromego nad sadzawką
 • ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY: Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
 • ROZDZIAŁ OSIEMNASTY: Zacheusz
 • ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY: Uroczysty wjazd do Jerozolimy
 • ROZDZIAŁ DWUDZIESTY: Uczta w Betanii
 • ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIERWSZY: Znak oczyszczenia świątyni
 • ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI: Umywanie nóg
 • POSTSCRIPTUM: Proces Jezusa
 • Spis treści

 • Tytuły: Chcę widzieć Jezusa
 • Autor: Maria Szamot
 • ISBN Ebooka: 9788379064199, 9788379064199
 • Data wydania: 2021-03-05
 • Identyfikator pozycji: e_1yzn
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze