Helion


Szczegóły ebooka

Podwójna gra

Podwójna gra


Agenci działający pod przykryciem są bardziej tajni od tajnych agentów. Ich zdjęć nie znajdziemy w internecie, życiorysu nie przeczytamy w prasie i na pewno nie pomyślimy, że któryś z nich mógłby jechać z nami w tym samym autobusie.

Książka Sylwestra Latkowskiego pt: Podwójna gra przedstawia sylwetki kilku z nich i odsłania kulisy akcji, w których brali udział. Jest zapisem opowieści agentów działających pod przykryciem, którzy swoją pracą, odwagą, spektakularnymi działaniami przyczynili się do wykrycia wielu przestępców oraz ujawnienia afer korupcyjnych, o których miesiącami pisała cała polska prasa. Skąd się wzięli agenci pod przykryciem? Kim są ludzie mający jeden własny i czasem kilkanaście fałszywych życiorysów? Jak działają, czy żałują decyzji, które musieli podejmować wbrew własnemu sumieniu, ale dla dobra nas wszystkich? O tym mówią Sylwestrowi Latkowskiemu. Mówią też o sobie, ale po przeczytaniu tej książki nadal nie będziesz widzieć, kim są. Bo są to prawdziwi tajni agenci działający pod przykryciem.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Część I. Nie­bez­pieczne związki agenta Tomka
 • Część II. Jak zostać przy­kryw­kow­cem
 • Część III. Romeo
 • Część IV. Miami
 • Część V. Ochro­nia­rze przy­kryw­kow­ców
 • Część VI. Ruda
 • Część VII. Che­ster
 • Część VIII. Zwie­rzak
 • Część IX. Zoo­m­bie
 • Część X. Wiking
 • Część XI. Enigma, czyli naj­słyn­niej­szy pościg za Sło­wi­kiem
 • Część XII. Jak znisz­czono przy­krywki
 • Zdję­cia